Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Portfolio30730/1698/1920/1/73
Studiegids

Portfolio

30730/1698/1920/1/73
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Marain Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Stage OF simultaan te volgen met Mobiliteit: Traineeship XL Journalism OF simultaan te volgen met Stage) EN (simultaan te volgen met Stagerapport OF geslaagd of getolereerd voor Stagerapport).

Korte omschrijving

In Project 7 werk je aan je toekomst na AP:-Je stelt een online portfolio samen dat je visitekaartje wordt.

-Bij een medium van je eigen keuze ga je pitchen, je 'verkoopt' een voorstel voor een bijdrage (tekst, video, audio,...). Op die manier publiceer je alweer, én je bouwt aan je netwerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van BEELD & GELUID
Je bent in staat een hoofdredacteur te overtuigen je journalistiek product uit te zenden of te posten
Je kan een voorstel voor het uitzenden van een radioproduct verdedigen tegenover een eindredacteur
CREËREN van TEKST
Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
Je kan een voorstel voor een publicatie verdedigen tegenover een hoofdredacteur
Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.
Je structureert je verslag op logische wijze.
Je verdedigt een voorstel voor een publicatie tegenover een hoofdredacteur.
Je vertelt je verhaal in neutrale, heldere, correcte taal.
INTERAGEREN
Je kan een voorstel voor een publicatie verdedigen tegenover een hoofdredacteur
ORGANISEREN
Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
PROFESSIONALISEREN
Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
Je bent in staat een hoofdredacteur te overtuigen je journalistiek product uit te zenden of te posten
Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
Je kan een voorstel voor een publicatie verdedigen tegenover een hoofdredacteur
Je kan een voorstel voor het uitzenden van een radioproduct verdedigen tegenover een eindredacteur
Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.
Je structureert je verslag op logische wijze.
Je verdedigt een voorstel voor een publicatie tegenover een hoofdredacteur.
Je vertelt je verhaal in neutrale, heldere, correcte taal.
REFLECTEREN op MEDIA
Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.
VERZAMELEN van informatie
Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.

Leerinhoud

Online portfolio waarin je jezelf voorstelt met een selectie van je journalistieke producten.

Pitch: je verkoopt een idee aan een medium naar keuze. Afspraak maken, het pitchgesprek voeren, eventueel bijsturen en overleggen met de (hoofd)redacteur van het medium,...

Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Indienen van een persoonlijk digitaal portfolio (criteria zie Digitap)
Aanwezigheid bij de twee masterclasses over pitchen is verplicht.
Je kan pas slagen voor dit opleidingsonderdeel als je voldoet aan de vereisten van de Actuatesten (zie Digitap)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00Je kan pas slagen voor dit opleidingsonderdeel als je voldoet aan de vereisten van de Actuatesten (zie Digitap)