Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Psychologie27014/1698/1920/1/23
Studiegids

Psychologie

27014/1698/1920/1/23
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Camelbeke Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Kennistoets 100% schriftelijk examen wordt Kennistoets 50% digitaal examen van thuis + 50% Reflectieopdracht permanent.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: De 100% kennistoets is een digitaal examen van thuis.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus zullen we stil staan bij de vraag wat de psychologie bestudeert. We kaderen het begrip "normaliteit" binnen de huidige tijdsgeest. We beginnen met het verschil tussen de wetenschappelijke en de intuïtieve psychologie. We situeren het ontstaan van de psychologie en maken aan de hand van de verschillende stromingen of scholen duidelijk dat binnen de psychologie gedrag vanuit verschillende perspectieven kan bekeken worden. Elke school bekijkt haar studieobject vanuit een andere bril en legt andere klemtonen. We bespreken het boek Borderlinetimes van Dirk De Wachter en kaarten maatschappelijke thema's aan. Daarna geven we een beeld van de verschillende toepassingsgebieden binnen de psychologie en de verschillende studiedomeinen of studieobjecten (leerprocessen, waarneming, non-verbale communicatie, mentale ontwikkeling en groepsdynamica). We geven ook aandacht aan het oplossingsgericht werken en oefenen even in de les. We sluiten af met verschillende vormen van therapie die psychologen binnen de samenleving uitvoeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je gaat oplossingsgericht om met eenvoudige (groeps)problemen
Je herkent de verschillende basisprincipes die de waarneming beïnvloeden
Je herkent en benoemt de aanwezigheid van de psychologie in de samenleving
Je kan alledaags gedrag vanuit verschillende psychologische invalshoeken benaderen
Je kan de term Borderlinetimes uitleggen en linken aan lesmateriaal
Je onderscheidt de belangrijkste therapievormen aan de hand van voorbeelden
Je past de basis leertheorieën toe op eenvoudig gedrag
Je past de communicatieaxioma's toe op alledaagse situaties  

Leerinhoud

 • De intuïtieve mensenkennis naast de psychologie als wetenschap
 • We bekijken het begrip "normaliteit" binnen de huidige tijdsgeest
 • Het boek Borderlinetimes bespreken
 • Methodes uit de psychologie
 • De geschiedenis van en scholen binnen de psychologie
 • De studie van leerprocessen
 • De waarneming
 • De communicatie-axioma's
 • Non-verbale communicatie
 • Groepsdynamica
 • Therapievormen binnen de klinische psychologie

Studiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
Extra oefeningen en teksten via DigitapVerplicht
CursusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen