Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Researchtechnieken29728/1698/1920/1/52
Studiegids

Researchtechnieken

29728/1698/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Greef Rit, Elsen Greet, Marain Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 24,85 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.


Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

ALGEMEEN:

Elke goede journalistiek begint met grondige en kritische research. We leven in een wereld waarin we steeds meer worden overstelpt met informatie, van waardevolle bronnen tot fake news, maar waarin ook het grote publiek veel gemakkelijker dan vroeger toegang heeft tot bronnen die vroeger voorbehouden waren voor journalisten. Daarom is het des te belangrijker dat een journalist een professionele kei is in research.

In dit opleidingsonderdeel bekijken we journalistieke research vanuit drie invalshoeken. Elk van de onderdelen staat op 1/3 van de punten.BRONNEN:

Je leert je weg te vinden binnen het enorm grote aanbod aan informatie: waar zoek je wat, en hoe leer je deze bronnen kritisch hanteren?
Als student journalistiek leer je ook om permanent het nieuws en de actualiteit te volgen.CAR (Computer Assisted Research):

Je leert kritisch en productief researchen op het internet. Je leert Google geavanceerd te gebruiken, maar maakt ook kennis met andere zoekmachines en -tools. Je leert hoe je de resultaten van je internet research kan bijhouden en ordenen. Je leert social media te gebruiken als journalistieke research tool.


CIJFERS en EXCEL:

Onder meer dankzij het internet heeft de journalist gemakkelijke toegang tot databanken, die vaak de vorm aannemen van cijferreeksen. Cijfers en gestructureerde data zijn ook een bijzonder waardevolle en nog onderbenutte bron van spannende journalistieke verhalen. Daarom is het belangrijk dat de student journalistiek leert omgaan met cijfers, er kritisch naar leert kijken en er basismanipulaties op leert uitvoeren. Logisch dus dat je de basis van excel en van statistiek onder de knie hebt.


OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERAGEREN
Je bent in staat om de werken met excel
Je bent vertrouwd met de basisgegevens van statistiek
ORGANISEREN
Je lost administratieve problemen op met Excel.
Je lost logische problemen uit de praktijk op met Excel en je zorgt voor de (voorwaardelijke) opmaak van het werkblad. Je manipuleert tekst, data's, afbeeldingen en andere illustraties. Je past mailmerge toe in Word.
Je presenteert ruwe gegevens in tabellen en grafieken in excel. Je past de basisbegrippen van de beschrijvende statistiek toe met excel. Je interpreteert de resultaten.
PROFESSIONALISEREN
Je schrijft een korte paper als voorbereiding op een interview
Je zoekt vindt en selecteert geschreven , niet-geschreven en digitale bronnen. 
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je hebt een grondige kennis van de werking van zoekmachines
SELECTEREN van nieuws
Je zoekt vindt en selecteert geschreven , niet-geschreven en digitale bronnen. 
VERZAMELEN van informatie
Je bedenkt verschillende invalshoeken voor een opgegeven item .
Je bent in staat om de werken met excel
Je bent vertrouwd met de basisgegevens van statistiek
Je hebt een grondige kennis van de werking van zoekmachines
Je kan databanken die de school ter beschikking stelt, raadplegen.
Je lost administratieve problemen op met Excel.
Je lost logische problemen uit de praktijk op met Excel en je zorgt voor de (voorwaardelijke) opmaak van het werkblad. Je manipuleert tekst, data's, afbeeldingen en andere illustraties. Je past mailmerge toe in Word.
Je past booleaanse operatoren toe in Google en gebruikt de principes van geavanceerd zoeken in Google
Je presenteert ruwe gegevens in tabellen en grafieken in excel. Je past de basisbegrippen van de beschrijvende statistiek toe met excel. Je interpreteert de resultaten.
Je schrijft een korte paper als voorbereiding op een interview
Je stelt een   kritisch onderbouwde bibliografische lijst op over een gekozen onderwerp en volgt de  methodologische regels ( APA -referentiestijl),  je formuleert een probleemstelling en je schrijft een korte paper.
Je vindt voor een opgegeven onderwerp de juiste contactpersoon of contactpersonen

Leerinhoud

BRONNEN

Bronnen ( soorten,opzoeken,selecteren)

Regels van bronvermelding =APA-referentiestijl

Regels voor het schrijven van een academische paperRESEARCH (CAR: Computer Assisted Research)

Inzicht in werking van zoekmachines

Geavanceerd zoeken met Google

Andere zoekmachines en zoekstrategieën dan Google

Internetzoekresultaten bijhouden en organiseren, individueel en in groep

Sociale media als journalistieke research-tool

Kritisch omgaan met zoekresultaten: de gevaren van de "filter bubble"

Basisbeginselen van zoekmachineoptimalisatie

CIJFERS en EXCEL
Basis excel:
gegevens invoeren, wijzigen
map bewaren, ophalen, wijzigen
met formules/functies werken, wiskundige en logische operatoren
relatieve, gemengde en absolute celadressen
formules kopiëren
selectie maken, kolommen /rijen verbergen, toevoegen, verwijderen, blokkeren
cellen wissen, verwijderen, toevoegen
cellen opmaken, voorwaardelijke opmaak, pagina-instelling
cellen kopiëren, verplaatsen, intelligent kopiëren;

grafieken aanmaken, wijzigen

Basis statistiek met excel:
met percentages werken
inleiding beschrijvende statistiek
centrum- en spreidingsmaten bij niet gegroepeerde gegevens
centrum- en spreidingsmaten bij gegroepeerde gegevens
correlatie en normale verdeling

Database met excel: inleiding, sorteren, (geavanceerd) filteren, db-functies

Draaitabellen aanmaken, wijzigen

Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Instructiefilmpjes EMIVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
SyllabusVerplicht
FeitenkennisVerplicht
 • Auteur: Hans Rosling
Kritisch zoeken, denken en evaluerenVerplicht
 • Auteur: Lidewij Nizink
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  Onderwijsorganisatie

  Examentijd
  Voorziene tijd voor toetsing0,85 uren
  • Duur: Semester
  Werkvormen
  Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
  Practicum en/of oefeningen14,00 uren
  Vormen van groepsleren
  Werkplekleren en/of stage
  Werktijd buiten de contacturen

  Toetsing (lijst)

  Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
  MomentVorm%Opmerking
  AcademiejaarKennistoets17,00Research: schriftelijke toets
  AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)33,00BRONNEN

  AcademiejaarKennistoets33,00CIJFERS en EXCEL: Openboek digitaal examen (60') in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Excel gebruiken.
  AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)17,00Research: opdrachten worden tijdens de lessen gegeven
  Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
  MomentVorm%Opmerking
  Tweede examenperiodeKennistoets33,00CIJFERS en EXCEL: Openboek digitaal examen (60') in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Excel gebruiken.

  Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,00BRONNEN: individuele opdracht gegeven door docent
  Tweede examenperiodeProjectopdracht34,00Research: individuele opdracht gegeven door docent

  Toetsing (tekst)

  Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
  Bronnen/APA 33%
  Cijfers 33%
  Research 34%

  Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
  Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.