Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Senior class video32911/1698/1920/1/22
Studiegids

Senior class video

32911/1698/1920/1/22
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 68,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Junior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Junior class video EN geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld EN geslaagd of getolereerd voor Junior class online EN (simultaan te volgen met Stemtraining 1 OF geslaagd of getolereerd voor Stemtraining 1) EN (simultaan te volgen met Mediaskills intermediate OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate).

Korte omschrijving

Je verwoordt, filmt en monteert je onderwerp, aangepast aan het medium televisie en aangepast aan je doelgroep. In mooi gesproken Nederlands breng je een reportage, interviews en een portret. Je leert hoe je tekst en je beelden één geheel vormen. Zoals in de andere keuzetrajecten, leer je een rijke én functionele taal hanteren. Heldere synthesevaardigheid, tegen de druk van de tijd, is een conditio sine qua non.
Je oefent ook specifiek op de structuur en schrijfstijl van een debatverslag, puur schriftelijk
Je werkt ook mee aan stukken voor Flash, de campustelevisie.

Begincompetenties (tekst)

Students from abroad  who want to attend this course MUST have a sufficient  competence in camera and editing (Adobe Premiere).

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van BEELD & GELUID
je schrijft teksten die goed kunnen ingelezen worden
je doet zelf al een vrij complexe montage
Je kan onder een bepaalde tijdsdruk televisieverhalen maken met de juiste invalshoek en focus, correcte structuur, beeldtaal en moedertaal
je kiest uit interviews de juiste quotes voor je verhaal
je maakt zeer vlot nieuwsberichten met quote
CREËREN van TEKST
je schrijft teksten die goed kunnen ingelezen worden
je gebruikt de juiste taal en opbouw voor eenvoudige (portret)reportages voor televisie en af en toe in een online-context
Je kan onder een bepaalde tijdsdruk televisieverhalen maken met de juiste invalshoek en focus, correcte structuur, beeldtaal en moedertaal
je maakt zeer vlot nieuwsberichten met quote
je voorziet je reportages van een geslaagde intro
ORGANISEREN
je doet zelf al een vrij complexe montage
Je kan onder een bepaalde tijdsdruk televisieverhalen maken met de juiste invalshoek en focus, correcte structuur, beeldtaal en moedertaal
je maakt zeer vlot nieuwsberichten met quote
PROFESSIONALISEREN
je schrijft teksten die goed kunnen ingelezen worden
je doet zelf al een vrij complexe montage
je gebruikt de juiste taal en opbouw voor eenvoudige (portret)reportages voor televisie en af en toe in een online-context
Je kan onder een bepaalde tijdsdruk televisieverhalen maken met de juiste invalshoek en focus, correcte structuur, beeldtaal en moedertaal
je kiest uit interviews de juiste quotes voor je verhaal
je maakt zeer vlot nieuwsberichten met quote
je voorziet je reportages van een geslaagde intro
SELECTEREN van nieuws
Je kan onder een bepaalde tijdsdruk televisieverhalen maken met de juiste invalshoek en focus, correcte structuur, beeldtaal en moedertaal

Leerinhoud

 • vervolmaking van de nieuwsberichten+quote 
 • leren vlotte verhalen vertellen voor teevee (how to story)
 • opbouw van(portret) reportages voor televisie
 • analyse van (portret)reportages van studenten en van professionele redacties
 • juist gekozen én uitzendbare quotes produceren
 • de complexiteitsgraad van de taken is "relatief complex"
 • eventueel kleine werkstukken voor derden (bv. Karrewiet) of werkstukken voor campustelevisie
 • sfeerverslagtechniek en storytelling
 • taalbeheersing: zelfstudie taalmails (zie digitap en  digitaal abonnement Taalmail)
 • tekstoefening op basis van debatverslagen: opbouw en tv-taal
 • Samenhang beeld en tekst voor teevee
 • functionele keuze van beelden, beeldgrootte, camerabewegingen, camerastandpunten, geluid, quotes en montagevertelprincipes voor zover ze dus een onderdeel zijn van het redactionele verhaal
 •  gepaste geschreven intro bij een eventuele online-voorstelling van je beeldproduct indien nodig
 • spelling, stijl en aanpak van ondertiteling voor onlineproducten

Studiematerialen (lijst)

TV programma'sVerplicht
How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
 • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie. Richtlijnen zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Individuele opdracht