Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Research, onderzoek & factchecking33334/1698/1920/1/48
Studiegids

Research, onderzoek & factchecking

33334/1698/1920/1/48
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter, Van Assche Veerle, Wille Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De vaardigheidstoets hands-on (20%) is een digitale opdracht van thuis , de kennistoets (20%) is een digitaal examen van thuis.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Researchtechnieken EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

a) Facet Research. In dit opleidingsonderdeel ga je autonoom aan de slag in je eigen stad of gemeente. Je spit een lokale zaak grondig uit. Daartoe zoek je relevante bronnen en interviewees. In een researchdossier breng je verslag uit van je zoektocht en doe je suggesties voor invalshoeken.

b) Facet onderzoek. Rapporteren over onderzoek is tegenwoordig 'part of the job' van quasi elke journalist. Dit is echter niet evident. Zo schieten journalisten vaak tekort als het aankomt op wetenschappelijke bagage om cijfers te interpreteren. Dit leidt vaak tot fouten in de rapportering.  In dit opleidingsonderdeel bieden we je een 'survival kit' om als journalist de meest voorkomende fouten zoveel mogelijk te vermijden. Je leert de wetenschappelijke waarde van een onderzoek in te schatten en krijgt inzicht in de gevaren bij de interpretatie van niet representatieve enquêtes. Verder leer je om zelf een eigen kleinschalige enquête op te zetten, af te nemen en te verwerken tot aantrekkelijke en correcte tabellen en grafieken. 

c) Facet Factcheck. In het kader van het Europese EUfactcheckproject zet je mee een factcheck-onderzoek op naar uitspraken van politici en berichtgeving in de media over de Europese Unie. In een factcheck gaat het erom uit te zoeken of een uitspraak daadwerkelijk klopt, min of meer klopt of helemaal fout is. Je gaat dus op zoek naar experts die je kunnen helpen bij het beoordelen van de beweringen. Met het project willen we bijdragen aan een publiek debat dat geschraagd wordt door feiten in plaats van door emoties, zoals in de discussie over de Brexit vaak het geval was.

OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERNATIONALISEREN
Je plaatst de resultaten van je research in een internationaal perspectief.
ORGANISEREN
Je bereidt een interview grondig voor.
Je checkt en dubbelcheckt informatie.
Je gebruikt het internet kritisch voor het uitvoeren van informatieopdrachten
Je interpreteert cijfers en tabellen en trekt er conclusies uit.
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je plaatst de resultaten van je research in een internationaal perspectief.
VERZAMELEN van informatie
Je bereidt een interview grondig voor.
Je checkt en dubbelcheckt informatie.
Je gebruikt het internet kritisch voor het uitvoeren van informatieopdrachten
Je interpreteert cijfers en tabellen en trekt er conclusies uit.
Je kent het basisbegrippenapparaat van statistiek.
Je plaatst de resultaten van je research in een internationaal perspectief.
Je stelt een praktisch bruikbaar researchdossier op.
Je vindt nieuws voor een specifiek regionaal medium.
Je vindt relevante informatie via de diverse informatiekanalen.
Je werkt een strategie uit voor je researchstrategie.
Je zoekt en vindt spontaan nieuws.
Je zoekt naar de gepaste personen voor een interview.

Leerinhoud

a) Research: uitdieping Je gaat op onderzoek in je eigen gemeente of stad. Over een zaak die stof doet opwaaien stel je een researchdossier samen: wie zijn de betrokkenen, wat zijn hun standpunten, en hoe zit de vork precies aan de steel? Op basis van je research doe je voorstellen voor invalshoeken.

b) Onderzoek. In dit facet krijg je tools aangereikt om wetenschappelijk onderzoek beter te begrijpen. Je leert kritisch te staan ten opzichte van onderzoeksgegevens en je leert onderzoeken op hun waarde te beoordelen. Daarbij hebben we het onder meer over representativiteit, betrouwbaarheid en steekproeffouten. Daarnaast leer je om zelf een eigen eenvoudige online enquête op te zetten. Je neemt de enquête af en je verwerkt de resultaten tot correcte, heldere en aantrekkelijke tabellen en grafieken.

c) Factcheck. In het voorjaar liep EUfactcheck, een factcheckproject waaraan 20 opleidingen Journalistiek uit heel Europa en daarbuiten werkten. Het project liep tot aan de Europese verkiezingen in het voorjaar van 2019 en controleerde beweringen van politici op hun correctheid en feitelijkheid. In het voorjaar 2020 zetten we het project verder. Je maakt gebruik van online researchtools, je zoekt en interviewt experts die duiding kunnen geven bij de beweringen.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
Kritisch zoeken, denken en evaluerenVerplicht
  • Auteur: Lidewij Nizink

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges50,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Research: procesevaluatie en productevaluatie.
In het geval van groepswerk wordt de individuele bijdrage mee gequoteerd aan de hand van een peerassessment. Voor een werkstuk of taak die niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op dit werkstuk of deze taak. De scores van de deeltaken worden mathematisch opgeteld.
AcademiejaarKennistoets20,00Onderzoek: schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Onderzoek. Tijdens de lessen maak je 'hands on vaardigheden oefeningen' op het opstellen en verwerken van een online survey en het weergeven van de resultaten in aantrekkelijke grafieken en tabellen. De beoordeling van deze oefeningen gebeurt via proces-en productevaluatie. Daarnaast is er een afsluitende vaardighedentoets aan het einde van de lessenreeks.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Factcheck. Zowel procesevaluatie als productevaluatie. In het geval van groepswerk wordt de individuele bijdrage mee gequoteerd aan de hand van een peerassessment. Voor een werkstuk /taak die niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deeltaken worden mathematisch opgeteld.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Research. Opdracht af te spreken met titularissen.
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Factcheck. Opdracht af te spreken met titularissen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Onderzoek. Hands on vaardighedentoets op het opstellen en verwerken van een online survey en het weergeven van de resultaten in aantrekkelijke grafieken en tabellen.
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Onderzoek. Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Research 30%
Onderzoek 40%
Factcheck 30%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.