Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Interviewen 229757/1698/1920/1/68
Studiegids

Interviewen 2

29757/1698/1920/1/68
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vissers Nadia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 108,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt en tijdens de eerste examenperiode ten minste 10 op 20 behaalde voor een van de twee onderdelen: kritisch-zakelijke interviews (sem. 1 / 50% van de totaalscore) of human interest interviews (sem. 2 / 50% van de totaalscore) , dan wordt het cijfer voor dat betreffende onderdeel overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student dit onderdeel niet hernemen in de tweede examenperiode).

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Interviewen 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Aan de hand van oefeningen en praktische toepassingen leer je de basistechnieken van het kritisch-zakelijke en human interest interview. Je mag daarvoor rekenen op intensieve, individuele begeleiding en feedback. Tijdens gastcolleges lichten vakspecialisten belangrijke aspecten van de journalistieke interviewpraktijk toe.

OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERAGEREN
Je beheerst grondig de interviewtechnieken van het kritisch-zakelijke interview (KRIZANT) (van voorbereiding tot eindproduct).
PROFESSIONALISEREN
Je evalueert je eigen eindresultaat en dat van peers op interviewtechnische basis.
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je bepaalt en realiseert de invalshoek en nieuwswaarde van een interview.
SELECTEREN van nieuws
Je bepaalt en realiseert de invalshoek en nieuwswaarde van een interview.
VERZAMELEN van informatie
Je beheerst grondig de interviewtechnieken van het kritisch-zakelijke interview (KRIZANT) (van voorbereiding tot eindproduct).
Je beheerst grondig de interviewtechnieken van het human interest interview (HINT) (van voorbereiding tot eindproduct).

Leerinhoud

Je hanteert interviewtechnieken om informatie te verwerven voor een ander journalistiek product (reportage, long read, ...) en om het uitwerken van het interview zelf als journalistiek genre.

Je beheerst de basistechnieken van journalistiek interviewen (research, opbouw, vraagstelling, ritme, ...) en aan de hand van oefeningen en praktische toepassingen verfijn je je technieken voor specifieke interviewgenres:

  • Interviewtechnieken voor zakelijk-kritische interviews.
  • Interviewtechnieken voor human interest interviews.

Je leert specifieke invalshoeken en de concrete nieuwswaarde van meerdere interviewgenres bepalen en realiseren.

Je kan onder begeleiding een volwaardig journalistiek interview maken maar in deze fase van je opleiding moeten nog niet al je eindproducten uitzendbaar of publiceerbaar zijn.

Je kan je eigen interviews en die van je peers interviewtechnisch evalueren (peer learning en coaching in kleine groepjes). 


Studiematerialen (lijst)

Audiovisueel materiaalVerplicht
TV programma'sVerplicht
DigitapVerplicht
Basisboek InterviewenVerplicht
  • Auteur: Ben Baarda & Monique van der Hulst

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
  • Opmerking: De student investeert ongeveer 18-20 u per interviewopdracht: contactpersoon zoeken, contacteren, uitgebreide research, uitwerken vragen, interview, montage, toelichting en evaluatie.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00- Productevaluatie: kritisch-zakelijke interviews en human interest interviews.
- Minimumcriteria, concrete puntenverdeling en gewicht per product: cf. Digitap.
- Toelichting en instructies worden klassikaal gegeven + gepubliceerd op Digitap.
- Bij ziekte stuur je de taak in de staat waarin ze zich bevindt, voor de deadline naar de lector.
- Voor een taak die niet of te laat wordt afgegeven, krijg je een 0 op die taak.
- Dt-fouten worden gesanctioneerd: per dt-fout wordt 1 punt op de totaalscore van de taak afgetrokken.
- Als je uitspraak ondermaats is, kunnen tot 2 p. / 20 per opdracht worden afgetrokken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00- Studenten krijgen gelijkaardige opdrachten als voor de eerste examenkans.
- Instructies voor opdrachten tweede zittijd: cfr. inzagemoment en zie Digitap.
- Dt-fouten worden gesanctioneerd: per dt-fout wordt 1 punt op de totaalscore van de taak afgetrokken.
- Als je uitspraak ondermaats is, kunnen tot 2 p. / 20 per opdracht worden afgetrokken.