Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Nationale en internationale topics29763/1698/1920/1/78
Studiegids

Nationale en internationale topics

29763/1698/1920/1/78
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Elsen Greet, Meerts Kristin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De kennistoets voor het onderdeel "nationale topics" (50%) is een mondeling examen via Teams.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Nationale topics: Je volgt de complexe Belgische (taal)politiek en kan de gebeurtenissen in hun context plaatsen.

Internationale topics: Je doet een onderzoek naar actuele autocratische regimes. Dit doe je door het democratisch gehalte van die landen te beschrijven en te duiden aan de hand van internationale pers en de meest recente democratie-index van de "Economist Intelligence Unit".


OLR-Leerdoelen (lijst)

INTERNATIONALISEREN
Je hebt kennis van je eigen referentiekader en wereldbeeld en kan en wil dit relateren aan andere zienswijzen.
Je plaatst de resultaten van je research in een internationaal perspectief.
Je verwoordt jouw onderbouwde mening over bepaalde internationale thema's
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je legt verbanden tussen de actualiteit en historisch gevoelige kwesties zoals de twee Wereldoorlogen, de collaboratie en het verzet.
Je plaatst de resultaten van je research in een internationaal perspectief.
Je toont aan dat de taalwetgeving nog steeds wordt betwist.
Je toont aan hoe het complexe hedendaagse België met zijn verschillende gemeenschappen en gewesten historisch gegroeid is.
Je verklaart waarom Vlaanderen een ander politiek en economisch klimaat heeft dan Wallonië.
Je vindt je weg in het labyrint van politieke partijen en maatschappelijke organisaties.
Je volgt het internationale nieuws.
REFLECTEREN op MEDIA
Je hebt kennis van je eigen referentiekader en wereldbeeld en kan en wil dit relateren aan andere zienswijzen.
Je vindt je weg in het labyrint van politieke partijen en maatschappelijke organisaties.
Je volgt het internationale nieuws.
SELECTEREN van nieuws
Je verwoordt jouw onderbouwde mening over bepaalde internationale thema's
VERZAMELEN van informatie
Je legt verbanden tussen de actualiteit en historisch gevoelige kwesties zoals de twee Wereldoorlogen, de collaboratie en het verzet.
Je plaatst de resultaten van je research in een internationaal perspectief.
Je toont aan dat de taalwetgeving nog steeds wordt betwist.
Je toont aan hoe het complexe hedendaagse België met zijn verschillende gemeenschappen en gewesten historisch gegroeid is.
Je verklaart waarom Vlaanderen een ander politiek en economisch klimaat heeft dan Wallonië.

Leerinhoud

1. Nationale Topics

De taalgrens.
De taalwetgeving.
De Vlaamse/ Waalse beweging tot WOI.
Radicalisering en politisering van de Vlaamse beweging.
Collaboratie-verzet, repressie en de koningskwestie.
Naar een federaal België.
Brussel-Halle-Vilvoorde: een juridisch en politiek probleem.
De lange regeringscrisis en de doorbraak van de NVA.
Het huidige politieke landschap.

2. Internationale topics

De student verdiept zich in de problematiek van autocratische regimes in het Midden-Oosten en bij uitbreiding in de rest van de wereld. De studenten onderzoeken het democratisch gehalte van een land op basis van besproken literatuur en van de democratie-index van "the Economist Intelligence Unit".

Studiematerialen (lijst)

Richtlijnen via DigitapVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Powerpoint-presentatiesVerplicht
Dictators, Een Arabische geschiedenisVerplicht
  • Auteur: Chams Eddine Zaougui
artikelsVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,50 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Nationale topics: mondeling examen
AcademiejaarKennistoets50,00Internationale topics: paper
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Internationale topics: paper
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Nationale Topics: mondeling examen

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Nationale topics: 50%
Internationale topics: 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.