Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediaskills elementary29976/1698/1920/1/45
Studiegids

Mediaskills elementary

29976/1698/1920/1/45
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Engelaer Thomas, Marain Frederik, Martens Kristoff, Mermans Sandra, Moons Wouter, Vanderhaeghen Wilfried, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 120,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
De kennistoets web (16%) is een digitaal examen van thuis.
De vaardigheidstoets hands-on audio (16%) is een digitaal examen van thuis.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Junior class audio EN simultaan te volgen met Junior class video EN simultaan te volgen met Junior class tekst en beeld EN simultaan te volgen met Junior class online) OF (geslaagd of getolereerd voor Junior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Junior class video EN geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld EN geslaagd of getolereerd voor Junior class online).

Korte omschrijving

Een grondige kennismaking met mediatechniek, in een context die voortdurend evolueert:

 • Je leert de basisbeginselen van visuele communicatie.
 • Je leert werken met camera's en audiorecorders, zodat je ze doelbewust kunt toepassen in functie van journalistiek opdrachten en oefeningen.
 • Je leert diverse mediatechnieken voor online en offline producten en publicatie.
 • Je leert werken met WordPress, Adobe Photoshop, Audition en Premiere Pro. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Je gaat professioneel om met deadlines
Je hebt een basiskennis in het online publiceren
Je hebt een basiskennis van WordPress, Adobe Photoshop, Audition en Premiere Pro.
Je vertelt je eerste online & geschreven verhalen, gebruik makend van deze tools en ondersteund met beeld & opmaak
Je ziet het belang in van foto, beeld & vormgeving in online & geschreven media
CREËREN van BEELD & GELUID
Je bent in staat een video te maken die voldoet aan een bepaalde technische kwaliteit: correcte witbalans, scherpstelling, belichting, passende compositie, verstaanbare geluid- en beeldopname, correct toegepaste cameravoering en montage.
Je hebt een gedegen basiskennis van het creëren van audio en video voor TV- en radioproducten.
Je kent de techniek van de fotografie en je beheerst de juiste vakterminologie
Je kunt de begrippen uit een video- en audioworkflow verklaren.
ORGANISEREN
Je gaat professioneel om met deadlines
PROFESSIONALISEREN
Je gebruikt de terminologie in de juiste context en je legt verbanden tussen verschillende beelddisciplines.
Je hebt een basiskennis in het online publiceren
Je hebt een basiskennis van WordPress, Adobe Photoshop, Audition en Premiere Pro.
Je hebt een gedegen basiskennis van het creëren van audio en video voor TV- en radioproducten.
Je hebt een gedegen basiskennis van het vakjargon en de werking van audiovisuele productie.
Je kent de techniek van de fotografie en je beheerst de juiste vakterminologie
Je kunt de begrippen uit een video- en audioworkflow verklaren.
Je vertelt je eerste online & geschreven verhalen, gebruik makend van deze tools en ondersteund met beeld & opmaak
Je verwerft inzicht in de digitale workflow van online, foto & vormgeving
Je ziet het belang in van foto, beeld & vormgeving in online & geschreven media
REFLECTEREN op MEDIA
Je gebruikt de terminologie in de juiste context en je legt verbanden tussen verschillende beelddisciplines.
Je verwerft inzicht in de digitale workflow van online, foto & vormgeving
SAMENWERKEN
Je bent in staat een video te maken die voldoet aan een bepaalde technische kwaliteit: correcte witbalans, scherpstelling, belichting, passende compositie, verstaanbare geluid- en beeldopname, correct toegepaste cameravoering en montage.

Leerinhoud

Beeldtaal:

 • Bewustwording van het menselijk kijkgedrag en de manier waarop men betekenissen toekent.
 • Inzicht verwerven in de functie van commerciële beelden, kunstwerken en vormgeving doorheen de geschiedenis.
 • Op efficiënte wijze visueel communiceren door basisprincipes toe te passen.
 • De plaats van de audiovisuele media in het communicatieproces.
 • Terminologie met een accent op grafische en druktechnieken.

Video:

 • Beeldtaal: camera-opstelling, beeldgroottes, compositie, camerabewegingen, basic shots, montagetechnieken
 • AV-productie: de pre-productie, productie en postproductie.
 • Praktijkoefeningen: video-opnames maken met een DSLR camera, statiefgebruik, monteren met Adobe Premiere Pro.

Audio:

 • Leren omgaan met akoestiek.
 • Audiorecorders leren instellen.  
 • Audio-opnametechnieken.
 • Leren werken met Adobe Audition.

Web:
 • Elementaire kennis html
 • Basiskennis Wordpress (zowel de gratis versie als de professionele versie)
 • Correct toevoegen van foto's in blog en op jou.ap.be
 • Embedden van video, Google Maps en andere multimedia formats

Fotografie:

 • Basisprincipes van fotografie
 • Basiswerking van een systeemcamera
 • Introductie tot licht bij opnames

Vormgeving:

 • Basisbewerkingen uitvoeren in Adobe Photoshop
 • Afbeeldingen aanpassen tbv drukwerk en/of online publicatie
 • Basisbewerkingen uitvoeren in Adobe InDesign
 • Ontwikkelen van typografisch inzicht

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets18,00Facet Video.

Digitaal examen. Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
AcademiejaarKennistoets16,00Facet Fotografie.

Digitaal examen. Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)16,00Facet Web.

Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)16,00Facet Audio. Permanente evaluatie op basis van meerdere opdrachten. Meer info vind je in de Studiewijzer op Digitap.

Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
AcademiejaarKennistoets18,00Facet Beeldtaal.

Digitaal examen.

Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on16,00Facet Vormgeving.

Digitaal examen. Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets18,00Facet Beeldtaal.

Digitaal examen.

Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on16,00Facet Vormgeving.

Digitaal examen. Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
Tweede examenperiodeKennistoets16,00Facet Fotografie.

Digitaal examen. Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
Tweede examenperiodeKennistoets18,00Facet Video.

Digitaal examen. Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on16,00Facet Audio. Ad hoc opname en montage voxpop. Meer info in de Studiewijzer op Digitap.

Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.
Tweede examenperiodeKennistoets16,00Facet Web.

Indien je niet slaagt voor dit vak, doe je in tweede zittijd het deelexamen terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Video 18%
Fotografie 16%
Web 16%
Audio 16%
Beeldtaal 18%
Vormgeving 16%


Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.