Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediaskills intermediate29977/1698/1920/1/79
Studiegids

Mediaskills intermediate

29977/1698/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Engelaer Thomas, Kortleven Bram, Martens Kristoff, Mermans Sandra, Van Doninck Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Mediaskills elementary EN ((simultaan te volgen met Senior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Senior class audio) OF (simultaan te volgen met Senior class video OF geslaagd of getolereerd voor Senior class video) OF (simultaan te volgen met Senior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld)).

Korte omschrijving

Voor de specialisatie vakken:
Redactionele producten hebben een gedegen technische ondersteuning nodig.
Adhv een uitgebreidere technische oefeningen en feedback leer je gaandeweg alle skills die je hiervoor nodig hebt. De producten die je maakt zijn publiceerbaar en uitzendbaar voor regionale media.

Voor de niet-specialisatie vakken:
De praktische basis van mediatechnieken worden je aangeleerd via kleine oefeningen. Ze moeten je helpen om korte redactionele producten te maken voor de jou.ap.be site.


Je leert de mediatechnische vaardigheden die ondersteunend werken bij de redactionele vakken. Je werkt journalistieke opdrachten uit, met oog voor de esthetiek en volgens de vorm- en technische vereisten van het medium. De leerinhoud is op uitdiepend niveau voor de specialisaties en op basis niveau voor de niet-specialisatie technieken.

Binnen het onderdeel audiotechnieken leer je goede opnames maken met microfoon, hoofdtelefoon en recorder. De opnames monteer je met Adobe Audition tot ze uitzendklaar zijn.

Bij Videotechnieken werk je met professionele camera's en volgens professionele video en audio opnametechnieken. Met Adobe Premiere creëer je professioneel ogende montages.

Fotografie gaat in op professionele DSLR-technieken en Adobe Photoshop. Je leert er een verhaal vertellen adhv foto's en ifv van het doel en de doelgroep.


OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
Je kan een journalistieke blog maken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten
Je maakt de sitestructuur en wireframes van een nieuwssite
je vergelijkt concepten van storymaps en en publiceert een storymap
Radioproducten online plaatsen en embedden.
CREËREN van BEELD & GELUID
je beheerst audio-opname technieken, je hebt oog voor licht en je kan werken met toegevoegd licht
je beheerst de techniek van een professionele videocamera en een DSLR (videomodus) en kan vlot essentiële manuele instellingen uitvoeren
je bent op de hoogte van de vormvereisten van online journalistiek en je kan je eigen producten aanpassen/creëren in functie van die vereisten
je doet zelf al een vrij complexe montage
je hanteert al vrij vlot de relatie tekst-beeld
je hanteert vlot basis camera opnametechnieken
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
Je kan een audio-voxpop en video-testimonial interviewen, opnemen, monteren en publiceren
Je kan op semi-professioneel niveau filmen en monteren ifv een journaalnieuwsbericht en korte videoreportages over actuele thema's
je kan vlot monteren met Adobe Premiere en kent een aantal basistechnieken in Adobe After Effects
Je kent de esthetische en vormvereisten van de fotografie en lay-out en past deze toe.
je kent de journalistieke waarde van een foto.
je kent de vakterminologie en werkvormen.
je kent en kan werken volgens de vormvereisten van het medium binnen een journalistieke context
je kiest uit interviews de juiste quotes voor je verhaal
je maakt foto's afgestemd op doel en doelgroep en kan deze plaatsen in een mediale context.
Je past digitale beeldbewerking toe (basisniveau).
je werkt met een digitale spiegelreflexcamera.
je werkt met het programma Adobe Illustrator (basiskennis).
Op professioneel niveau radio-voxpops opnemen en monteren
CREËREN van TEKST
je gebruikt de juiste taal en opbouw voor eenvoudige (portret)reportages voor televisie en af en toe in een online-context
je hanteert al vrij vlot de relatie tekst-beeld
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
ORGANISEREN
je doet zelf al een vrij complexe montage
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
Professioneel met deadlines omgaan
PROFESSIONALISEREN
je beheerst audio-opname technieken, je hebt oog voor licht en je kan werken met toegevoegd licht
je beheerst de techniek van een professionele videocamera en een DSLR (videomodus) en kan vlot essentiële manuele instellingen uitvoeren
je bent op de hoogte van de vormvereisten van online journalistiek en je kan je eigen producten aanpassen/creëren in functie van die vereisten
je doet zelf al een vrij complexe montage
je gebruikt de juiste taal en opbouw voor eenvoudige (portret)reportages voor televisie en af en toe in een online-context
je hanteert al vrij vlot de relatie tekst-beeld
je hanteert vlot basis camera opnametechnieken
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
Je kan een audio-voxpop en video-testimonial interviewen, opnemen, monteren en publiceren
Je kan een journalistieke blog maken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten
Je kan op semi-professioneel niveau filmen en monteren ifv een journaalnieuwsbericht en korte videoreportages over actuele thema's
je kan vlot monteren met Adobe Premiere en kent een aantal basistechnieken in Adobe After Effects
Je kent de esthetische en vormvereisten van de fotografie en lay-out en past deze toe.
je kent de journalistieke waarde van een foto.
je kent de vakterminologie en werkvormen.
je kent en kan werken volgens de vormvereisten van het medium binnen een journalistieke context
je kiest uit interviews de juiste quotes voor je verhaal
Je maakt de sitestructuur en wireframes van een nieuwssite
je maakt foto's afgestemd op doel en doelgroep en kan deze plaatsen in een mediale context.
Je past digitale beeldbewerking toe (basisniveau).
je vergelijkt concepten van storymaps en en publiceert een storymap
je werkt met een digitale spiegelreflexcamera.
je werkt met het programma Adobe Illustrator (basiskennis).
REFLECTEREN op MEDIA
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen
SELECTEREN van nieuws
je kan al een verdienstelijke poging ondernemen om op een originele wijze aan storytelling te doen

Leerinhoud

Audio specialisatie (2u/jaar; voor Audio studenten)
• De workflow: van opname tot en met afgewerkt radioproduct.
• Opnames met microfoon, hoofdtelefoon en recorder.
• Uitzendklaar maken (normalizen, compressen, monteren, afmixen, downmixen, …) in Adobe Audition.
• Bespreking van vox pops of andere radioproducten
• Om kunnen gaan met de radio-studio, techniek voor maken en opnemen van radioproducten (enkel radio studenten)
• locatie en ruimte inschatten mbt omgevingsgeluid en akoestiek en de invloed daarvan op de opname

Audio (1u/semester; voor Video en Tekst & Beeld studenten)
• De workflow: van opname tot en met afgewerkt radioproduct.
• Opnames met microfoon, hoofdtelefoon en recorder.
• Uitzendklaar maken (normalizen, compressen, monteren, afmixen, downmixen, …) in Adobe Audition.
• Bespreking van vox pops of andere radioproducten

Video specialisatie (2u/jaar; voor Video studenten)
ondersteunend voor het TV-redactie vak, met verschillende gemeenschappelijke opdrachten
• de workflow en techniek van de TV-studio
• journalistieke montagetechnieken in Adobe Premiere
• audio-opnametechnieken ifv journalistieke producties
• belichtingstechnieken ifv journalistieke producties
• geavanceerde DSLR- en videocamera technieken

Video + redactionele ondersteuning (1u/semester; voor Radio en Tekst & Beeld studenten)
• journalistieke montagetechnieken in Adobe Premiere
• audio-opnametechnieken ifv journalistieke producties
• basistechnieken DSLR video
• storytelling: (portret)reportages voor video, meer specifiek voor de verteltechniek van video die online geplaatst wordt
• opbouw en montage (redactioneel) van (portret)reportages voor video; aandacht voor het gebruik van sequens
• keuze van interviewfragmenten voor (portret)reportages
• keuze van beelden, beeldgroottes, camerabewegingen en shotlengte voor de opbouw van (portret)reportages
• aandacht voor ondertiteling en introtekstjes online

Fotografie specialisatie (2u/jaar; voor Tekst & Beeld studenten)
• een journalistiek verhaal vertellen adhv eigen foto's
• portret- en reportagefotografie
• fotograferen met kunstlicht in de fotostudio en op locatie
• professionele DSLR-technieken en fotobewerking met Adobe Photoshop

Fotografie (1u/semester; voor Video en Audio studenten)
• basis DSLR-technieken
• reportagefotografie


Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Photoshop (online tutorials)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges40,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Het cijfer van dit opleidingsonderdeel komt tot stand door de drie deelexamens: Audio, Video en Fotografie. Het gewicht van deze deelexamens is afhankelijk van je trajectkeuze:
- Audio traject: Audio 50%, Video 25% en Fotografie 25%
- Video traject: Audio 25%, Video 50% en Fotografie 25%
- Tekst & Beeld traject: Audio 25%, Video 25% en Fotografie 50%.
Indien je niet slaagt voor het opleidingsonderdeel, doe je in tweede zittijd het deelexamen (of de deelexamens) terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.

Meer details over de specifieke opdrachten per traject vind je in de studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Het cijfer van dit opleidingsonderdeel komt tot stand door de drie deelexamens: Audio, Video en Fotografie. Het gewicht van deze deelexamens is afhankelijk van je trajectkeuze:
- Audio traject: Audio 50%, Video 25% en Fotografie 25%
- Video traject: Audio 25%, Video 50% en Fotografie 25%
- Tekst & Beeld traject: Audio 25%, Video 25% en Fotografie 50%.
Indien je niet slaagt voor het opleidingsonderdeel, doe je in tweede zittijd het deelexamen (of de deelexamens) terug waarvoor je niet geslaagd was. De punten van het deelexamen waarvoor je een 10/20 of meer behaalde, worden overgedragen naar de 2de examenperiode.

Meer details over de specifieke opdrachten per traject vind je in de studiewijzer op Digitap.