Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Digital content creation 129923/1698/1920/1/86
Studiegids

Digital content creation 1

29923/1698/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dée Kenneth, Marain Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Junior class online EN geslaagd of getolereerd voor Junior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Junior class video EN geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld EN ((simultaan te volgen met Senior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Senior class audio) OF (simultaan te volgen met Senior class video OF geslaagd of getolereerd voor Senior class video) OF (simultaan te volgen met Senior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld)).

Korte omschrijving

Internet wordt voor veel mensen het belangrijkste kanaal voor media- en nieuwsconsumptie. Toch is het nog een relatief jong medium en dus nog in volle ontwikkeling.
Internetnieuws komt niet alleen via online versies van bestaande publicaties, maar ook via apps, blogs, twitter en andere social media. Een aantal van de vaardigheden die we aanleren in de "traditionele" journalistiek-vakken kunnen we toepassen in de webjournalistiek. Daarnaast gaan we op zoek naar specifieke Internet-vaardigheden en -formats.
De aspirant-journalist wordt geconfronteerd met een wereld waarin niet alleen beroepsjournalisten nieuws maken, maar waarin hun voormalige publiek ook een bron van nieuws wordt.
We reflecteren ook over de veranderingen in het medialandschap die het Internet teweegbrengt, over de veranderende rol van de journalist en over de wijzigingen in de verhouding tussen de journalist en zijn publiek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
Je kan de sitestructuur en wireframes van een nieuwssite of app maken
Je kan een journalistieke weblog aanmaken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten
Je kan journalistieke live-verslaggeving doen met tekst, video en foto via kanalen als Twitter, Snapchat, Periscope, ...
Je ontwerpt een longread webartikel technisch
Je experimenteert met innovatieve online formats op je blog, in een longread en op jou.ap.be
Je optimaliseert je teksten voor zoekmachines (SEO) en gebruikt een tool als Yoast op een gevorderde manier.
CREËREN van BEELD & GELUID
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
Je kan de sitestructuur en wireframes van een nieuwssite of app maken
Je kan een journalistieke weblog aanmaken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten
Je kan journalistieke live-verslaggeving doen met tekst, video en foto via kanalen als Twitter, Snapchat, Periscope, ...
CREËREN van TEKST
Je hebt inzicht in de specifieke regels voor schrijven voor online
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
Je kan de sitestructuur en wireframes van een nieuwssite of app maken
Je kan een journalistieke weblog aanmaken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten
Je kan journalistieke live-verslaggeving doen met tekst, video en foto via kanalen als Twitter, Snapchat, Periscope, ...
INTERNATIONALISEREN
Je hebt inzicht in nieuwe initiatieven van oude media en in nieuwe online only" initiatieven die de oude media bedreigen"
ORGANISEREN
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
PROFESSIONALISEREN
Je ontwerpt een longread webartikel technisch
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je hebt inzicht in nieuwe initiatieven van oude media en in nieuwe online only" initiatieven die de oude media bedreigen"
Je kan een journalistieke weblog aanmaken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten
Je kent de verschillende formats waarin Internet-nieuws kan geplaatst worden
REFLECTEREN op MEDIA
Je hebt inzicht in nieuwe initiatieven van oude media en in nieuwe online only" initiatieven die de oude media bedreigen"
Je kent de verschillende formats waarin Internet-nieuws kan geplaatst worden
SAMENWERKEN
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
SELECTEREN van nieuws
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
Je kan een journalistieke weblog aanmaken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten
VERZAMELEN van informatie
Je hebt inzichten en vaardigheden in het gebruik van sociale media voor journalistieke research, publicatie, promotie en conversatie
Je kan een journalistieke weblog aanmaken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten

Leerinhoud

 • Individuele blog
 • Concept, research en redactie van een longread
 • Schrijven voor online
 • Sociale media voor research, productie en promotie van nieuws
 • Basisbeginselen SEO
 • Specifieke vereisten voor mobiel nieuws
 • Reflectie over de veranderingen in het medialandschap die het Internet teweegbrengt, over de veranderende rol van de journalist en over de wijzigingen in de verhouding tussen de journalist en zijn publiek.
 • De studenten vervullen een belangrijke rol in de online publicaties van AP Journalistiek


Studiematerialen (lijst)

Individuele taken en individueel opdrachtenbladVerplicht
Presentaties tijdens de les gebruiktVerplicht
Richtlijnen via DigitapVerplicht
journalistiek.ap.beVerplicht
Websites tijdens de les vermeld of gebruiktVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Opdrachten en evaluatiecriteria worden gegeven tijdens de lessen.
Op het einde van het semester vult de student een individueel opdrachtenblad in, waarin hij zijn gemaakte opdrachten oplijst. Het opdrachtenblad wordt ter beschikking gesteld en ingediend op Digitap.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er twee aparte evaluaties, een voor het eerste semester en een voor het tweede. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor een van de deelevaluaties een cijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit cijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en kan de student dit deelexamen niet hernemen in de tweede examenperiode. Deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij wel in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele projectopdracht, aan te vragen bij de lector.