Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Intercultural communication13855/1698/1920/1/78
Studiegids

Intercultural communication

13855/1698/1920/1/78
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het communicatiemanagement als Intercultural communication-Mobility 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Bulck Helga
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 350,00

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Kennistoets 60% schriftelijk examen wordt mondeling examen via Teams.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Mobility3 is about intercultural differences and you experiencing them. The heart of the course is the international experience abroad. In relation to this experience you check your knowledge about the topics of the course. The main focus of this course is the importance of intercultural communication in different settings.
Starting with insights on culture and communication the following subjects will be covered: demographic and cultural issues, narrative approach, communication models and patterns, dimensions of culture, cultural adaptations perspectives, culture shock and intercultural competence. The report will reflect on your experience abroad which will have broadened your horizon and intercultural skills.

OLR-Leerdoelen (lijst)

you are aware of the fact that enhancing career prospects for working effectively in international companies or organisations in Belgium and abroad is only possible by training on intercultural skills.
you know how to communicate in international settings with people from different cultures.
you know how to recognize the contributions to knowledge and civilization that have been made by members of various cultural groups.
you know how to share and accept the perceptions and experiences of people from different cultures, even though they may differ greatly from one's own.

Leerinhoud

The heart of the course is the international experience abroad. In relation to this experience you check your knowledge about the following topics of the course:

 • Importance of intercultural communication: demographic and cultural issues.
 • communication models
 • dimensions of culture
 • communication and culture
 • intercultural competences

The report will reflect on your experience abroad which will have broadened your horizon and intercultural skills.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Aanbevolen lectuur: Cooper-Calloway-Thomas and Simonds (2007), A text with readings, 339p.Verplicht
Aanbevolen lectuur: Pearson and Oetzel (2009), Intercultural communication, A layered approach, 400p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: Chaney, Martin (2014), Intercultural business communication, 6 th edition, 320p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: Harvey Allard (2014), Understanding and managing diversity, 432p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: J.W. Neuliep (2015), Intercultural Communication, a contextual approach, 501p.Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen86,00 uren
 • Opmerking: Je schrijft je in voor een activiteit in het buitenland van minimaal drie dagen (zie platform). Naargelang de activiteit breng je diverse bewijsstukken binnen voor je portfolio Mobility3 en je schrijft een reflectieverslag. For Erasmus students: you write a report about your intercultural experiences in Belgium, related to the course ICC.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00Written exam
In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00Workshop
In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00individual task
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Written exam