Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Layout29926/1698/1920/1/91
Studiegids

Layout

29926/1698/1920/1/91
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek
  Keuzeoptie:
  • Tekst en beeld
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:De vaardigheidstoets hands-on (50%) is een digitaal examen van thuis, waarbij nadien tijdens een mondeling examen via Teams, vragen gesteld worden door de lector.
 
De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld EN (simultaan te volgen met Senior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld)) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben) .

Korte omschrijving

Binnen gedrukte media wordt elk geschreven artikel eerst vormgegeven alvorens het wordt gepubliceerd in bv een krant of magazine. Het grafisch ontwerp dicteert tot op zekere hoogte ook de lengte en opzet van het artikel - de twee gaan hand in hand. Daarom is het een voordeel als je als aankomend journalist weet hoe je moet vormgeven, waar je op moet letten, welke terminologie je moet gebruiken en hoe je de  bijbehorende software moet gebruiken. In dit vak leer je via creatieve opdrachten geschreven content gericht vorm te geven en de programma's Adobe InDesign, Illustrator  en Photoshop te gebruiken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CRE√čREN van BEELD & GELUID
Je illustreert en ontwerpt zelfstandig met het programma Illustrator.
Je kent de esthetische en vormvereisten van lay-out en past deze toe.
Je ontwerpt zelfstandig met het programma InDesign.
Je kent de vakterminologie en werkvormen.
Je maakt een functionele, leesbare en aantrekkelijke lay-out, die samenhangt met de inhoud van het document en is afgestemd op de doelgroep.
Je werkt met het programma Adobe Indesign (basiskennis).
PROFESSIONALISEREN
Je illustreert en ontwerpt zelfstandig met het programma Illustrator.
Je ontwerpt zelfstandig met het programma InDesign.

Leerinhoud

Basisbeginselen van grafisch ontwerpen in een editoriale context.

Geavanceerd werken met Adobe InDesign, Illustrator en (in beperkte mate) Photoshop.


Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Software (Adobe In Design, Photoshop en Illustrator)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie: drie afwezigheden resulteren in een nul voor het volledige opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Je krijgt een vervangende opdracht. Zie Digitap voor details.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Je krijgt een examen waarmee je kennis van de programma's Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop worden getoetst. Zie Digitap voor details.