Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stage XL30740/1698/1920/1/25
Studiegids

Stage XL

30740/1698/1920/1/25
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 624,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Stagerapport EN simultaan te volgen met Portfolio.

Korte omschrijving

In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieprojecten, met de paasvakantie eventueel als kantelmoment.

Stage XL houdt in dat je 16-17 weken externe stage loopt en niet deelneemt aan de redactieproject van het tweede semester.
De stageperiode voor stage XL bedraagt 16-17 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).

De stageperiode XL is voorbehouden voor stages in het buitenland.

Een stage XL sluit aan bij je gekozen journalistieke traject.

Het stagerapport en het digitaal portfolio vervolledigen je programma van dat semester. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.
CREËREN van BEELD & GELUID
Je rapporteert systematisch en efficiënt over je stageverloop en de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Je rapporteert systematisch over je stageverloop en de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Je rapporteert systematisch over je stageverloop en over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
CREËREN van TEKST
Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.
Je rapporteert systematisch en efficiënt over je stageverloop en de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Je rapporteert systematisch over je stageverloop en de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Je rapporteert systematisch over je stageverloop en over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
INTERNATIONALISEREN
Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.
Je hebt kennis van je eigen referentiekader en wereldbeeld en kan en wil dit relateren aan andere zienswijzen.
Je kan elementen van de beroepsbeoefening in je thuisland vergelijken met de beroepsbeoefening in het land waar je stage loopt.
Multiperspectiviteit: je benadert en begrijpt een situatie, vraagstuk of probleem vanuit meerdere culturele invalshoeken.
Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.
PROFESSIONALISEREN
Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.
Je rapporteert systematisch en efficiënt over je stageverloop en de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Je rapporteert systematisch over je stageverloop en de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Je rapporteert systematisch over je stageverloop en over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. wekelijkse mails en de taken- en productenlijst die je toevoegt aan je mails.
Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.
REFLECTEREN op MEDIA
Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.
Je hebt kennis van je eigen referentiekader en wereldbeeld en kan en wil dit relateren aan andere zienswijzen.
Je kan elementen van de beroepsbeoefening in je thuisland vergelijken met de beroepsbeoefening in het land waar je stage loopt.
Multiperspectiviteit: je benadert en begrijpt een situatie, vraagstuk of probleem vanuit meerdere culturele invalshoeken.
Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

Leerinhoud

Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

Studiematerialen (lijst)

Infoboekje stageVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage624,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00- Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. De infobundel is na de stage-infosessie beschikbaar op Digitap.
- De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op Digitap en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.
- De stage-evaluatie en eindbeoordeling gebeuren door de hogeschoolbegeleider en stagementor in samenspraak.
- Zij evalueren op basis van de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
- Als stagestudent ken je het evaluatieformulier en de gehanteerde criteria.
- Voor de puntenafspraken: zie infobundel stagestudenten Journalistiek.
- Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.