Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Digital content creation 230725/1698/1920/1/00
Studiegids

Digital content creation 2

30725/1698/1920/1/00
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract.
Co-titularis(sen): Marain Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Digital content creation 1.

Korte omschrijving

Waar we in Digital Content Creation 1 de basis gelegd hebben voor online vaardigheden die elke journalist zou moeten beheersen, stimuleren we in Digital Content Creation 2 journalisten in spe om die vaardigheden verder te verdiepen en om het voortouw te nemen in experimenteren met en nadenken over innovatie in digitale media. We doen dat door een combinatie van reflectie en discussie enerzijds en hands on digital storytelling anderzijds.
In reflectie en discussie volgen we systematisch de trends en het nieuws over innovaties in online media en bekijken we nieuwe businessmodellen in (online) media, inclusief businessmodellen voor innovatieve start ups.
De basis voor hands on digital storytelling zijn de eigen blog en longread en de eigen website journalistiek.ap.be. We gebruiken die kanalen om basisvaardigehden van schrijven voor online verder te verdiepen, maar ook om te experimenteren met nieuwe formats en technieken, zoals interactieve infografieken, datavisualisatie, en 360° video.

De hoofdmoot van het semester is een groepsopdracht waarbij je in een team een innovatief digitaal journalistiek concept, format of toepassing uitdenkt en presenteert in een pitch. Voor deze oefening maak je ook een rudimentair business plan: je denkt na over het marktpotentieel en de kostenstructuur van je voorstel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Je experimenteert met innovatieve online formats op je blog, in een longread en op jou.ap.be
Je experimenteert met online mobile en 360° video.
Je optimaliseert je teksten voor zoekmachines (SEO) en gebruikt een tool als Yoast op een gevorderde manier.
REFLECTEREN op MEDIA
Je volgt de trends en het nieuws over innovaties in online media en nieuwe businessmodellen voor online media.
Je kan Google Analytics op een gevorderde manier gebruiken.

Leerinhoud

Individuele blog
Concept en pitch-presentatie van een innovatief format of toepassing voor online nieuws (concept, interactief prototype, rudimentair business plan)
Systematisch volgen van trends en nieuws over innovaties in online media
Intro in nieuwe businessmodellen in (online) media
Google Analytics gevorderd
SEO gevorderd, incl gebruik van Yoast
Intro 360° video
Redactie jou.ap.be

Studiematerialen (lijst)

Individuele taken en individueel opdrachtenbladVerplicht
Presentaties tijdens de les gebruiktVerplicht
Richtlijnen via DigitapVerplicht
journalistiek.ap.beVerplicht
Websites tijdens de les vermeld of gebruiktVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Opdrachten en evaluatiecriteria worden tijdens de lessen gegeven en deels tijdens workshops in de lesuren uitgevoerd
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Je krijgt een individuele projectopdracht van de lectoren.