Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
European media policy25551/1698/1920/1/42
Studiegids

European media policy

25551/1698/1920/1/42
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heirman Wannes
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
De kennistoets (40% ) is een mondeling examen via Teams, de reflectieopdracht (20%) is een mondelinge presentatie via teams . Paper wordt ingediend via Digitap (Projectopdracht 40%).

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

This course offers a global overview of the media landscape and the policymaking in this area within the European Union.

OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
You retrieve the most important facts and figures about the media active within one specific member state in the European Union.
CRE√čREN van TEKST
You autonomously write a detailed and documented report about the media landscape of one European member state.
INTERAGEREN
You synthesize the main results and give a clear presentation in English about the media landscape of the member state.
INTERNATIONALISEREN
You get a general view on the current state of the national and transnational media policies within the European Union.
You get familiar with the main media conglomerates that are active within the European Union.
You interpret a text that is written in a foreign language
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
You autonomously write a detailed and documented report about the media landscape of one European member state.
You get a general view on the current state of the national and transnational media policies within the European Union.
You get familiar with the main media conglomerates that are active within the European Union.
You retrieve the most important facts and figures about the media active within one specific member state in the European Union.
REFLECTEREN op MEDIA
You get a general view on the current state of the national and transnational media policies within the European Union.
You get familiar with the main media conglomerates that are active within the European Union.
SELECTEREN van nieuws
You autonomously write a detailed and documented report about the media landscape of one European member state.
You synthesize the main results and give a clear presentation in English about the media landscape of the member state.
VERZAMELEN van informatie
You autonomously write a detailed and documented report about the media landscape of one European member state.
You interpret a text that is written in a foreign language
You retrieve the most important facts and figures about the media active within one specific member state in the European Union.
You synthesize the main results and give a clear presentation in English about the media landscape of the member state.

Leerinhoud

Media landscapes within the European Union and its individual member states
The evolution of European Media Policy
Issues in developing European Media Policy
European media legislation: Directives and initiatives taken so far

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
Aanbevolen :European media studiesVerplicht
  • Auteur: Williams K.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht20,00Presentation in which you present the media landscape of a EU member state
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00Paper in which you discuss the media landscape of a EU member state
AcademiejaarKennistoets40,00Oral exam
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Oral Exam - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Paper in which you discuss the media landscape of a EU member state - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00Presentation - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit