Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Sport, cultuur en lifestyle29925/1698/1920/1/57
Studiegids

Sport, cultuur en lifestyle

29925/1698/1920/1/57
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de journalistiek als Public affairs
 • Bachelor in het communicatiemanagement als Sport, cultuur & lifestyle
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De kennistoets 100% mondeling examen gebeurt via Teams (geen nieuwe paper).

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

We gaan naar de basics van de cultuur, lifestyle en sport.
Geen zware theorieën, maar meer geënt op de realiteit.
We bekijken hoe marketing en PR een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering van creatieve organisaties zoals musea, theater,...
Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we vaststellen dat doelgroep bepaling en juiste positionering onmisbaar zijn. Hoe belangrijk zijn de 4 p’s voor een culturele organisatie. Hoe communiceer ik zo effectief mogelijk met mijn doelgroep rekening houdend met een beperkt budget.
Lifestyle is tegenwoordig het magische woord om consumenten op een aantrekkelijke manier met je producten in aanraking te brengen. We bekijken wat lifestyle is en hoe organisaties dit gebruiken. Welke lifestylesegmenten kunnen we onderscheiden en hoe kan ik deze doeltreffend bereiken
De sportwereld wordt professioneler. Er zijn steeds meer stakeholders binnen de sport. Wat is nu sportmanagement en sportmarketing, wat kan de bedrijfswereld leren van de sport, hoe zit het sportlandschap in Vlaanderen in mekaar, en wat zijn de trends in de sportwereld?

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je krijgt meer een inzicht in sportmanagement en sportmarketing
Je weet via niet-traditionele marketing zoals guerrilla-acties, viral marketing, shortcode, social media buzz te creëren voor je merk of organisatie zowel bij je doelgroep als bij andere stakeholders.
Je krijgt meer inzicht in de organisatie van een sportevenement
Je ziet het belang in van de meer marketinggerichte aanpak in de creatieve sector waartoe niet alleen de concurrentie maar ook de consument (het publiek) hen toe verplicht.
Je onderscheidt traditionele marketing van niet-traditionele en je kan hiermee aan de slag om een geïntegreerd lifestyle marketingplan uit te werken.
Je hebt inzicht in het combineren van sport met het 'commercieel denken'. Het gaat in essentie om 'zaken doen via en door de sport' en niet om de sport zelf.
Je kan voor een culturele organisatie of creatief product de verschillende stappen van een marketingplan opstellen met de nadruk op promotie.

Leerinhoud

Cultuurmarketing :
- waarom een cultuurmarketeer?
- het cultuurpubliek : profielen; marktsegmentatie : wie willen we bereiken en hoe?
- het creatieve product, merk of dienst : specifieke eigenschappen, trends,
- uitdagingen van de creatieve sector
- het promoten van kunst, cultuur en creativiteit  

Lifestylemarketing :
- wat verstaan we onder lifestyle en lifestylemarketing?

-lifestylepositionering

- het toenemende belang van Influencer Marketing

Sportmarketing en sponsoring :
- Wat is sportmanagement
- Sportmarketing en sportsponsoring
- Project en eventmanagement
- Sport en media

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
SportmarketingcommunicatieVerplicht
 • Auteur: Wim Lagae
literatuur (zie les)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Mondeling examen
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00uitwerking case
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen - Het examen behandelt beide deelexamens (50% vragen over de cursus + 50% nieuwe paper)