Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Music, art & entertainment26791/1698/1920/1/07
Studiegids

Music, art & entertainment

26791/1698/1920/1/07
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Martens Kristoff
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De 70% kennistoets is digitaal examen van thuis.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit keuzevak komen diverse aspecten van de muziek-, kunst- en entertainmentindustrie aan bod. Er wordt onder andere dieper ingegaan op de evolutie, het vakmanschap, de productie, promotie en organisatie die nodig is om een succesvol product op de markt te brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je beseft in welke mate de evolutie in animatiefilm, grafiek en speciale effecten de film en videogame industrie beïnvloeden.
Je hebt inzicht in de evolutie van kunst, muziek en entertainment en de trends die invloed hadden op hun populariteit.
Je hebt inzicht in het commerciële aspect van muziek, kunst en entertainment.
Je verwerft meer inzicht in management van kunst, muziek en entertainment.
Je weet hoe je een muziekfestival moet organiseren, financieren en promoten.
Je ziet het belang in van de meer marketinggerichte aanpak in de creatieve sector waartoe niet alleen de concurrentie maar ook de consument (het publiek) hen verplicht.
Je beseft in welke mate de evolutie in animatiefilm, grafiek en speciale effecten de film en videogame industrie beïnvloeden.
Je hebt inzicht in de evolutie van kunst, muziek en entertainment en de trends die invloed hadden op hun populariteit.
Je hebt inzicht in het commerciële aspect van muziek, kunst en entertainment.
Je verwerft meer inzicht in management van kunst, muziek en entertainment.
Je weet hoe je een muziekfestival moet organiseren, financieren en promoten.
Je ziet het belang in van de meer marketinggerichte aanpak in de creatieve sector waartoe niet alleen de concurrentie maar ook de consument (het publiek) hen verplicht.

Leerinhoud

In dit keuzevak komen diverse aspecten van de muziek-, kunst- en entertainmentindustrie aan bod. Er wordt onder andere dieper ingegaan op de evolutie, het vakmanschap, de productie, promotie en organisatie die nodig is om een succesvol product op de markt te brengen.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Eigen nota'sVerplicht

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00De leerstof wordt getest met een webtest die op 70 % van het totaalcijfer staat. Deze test bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen.
AcademiejaarProjectopdracht30,00De overige 30 % staat op het maken van een paper en een presentatie van een door de lector gegeven onderwerp.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Webtoets.
De punten van dit deelexamen in eerste zittijd worden overgedragen als het cijfer minstens 50% van de punten bedraagt
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00De punten van dit deelexamen in eerste zittijd worden overgedragen als het cijfer minstens 50% van de punten bedraagt.

In 2de zit maak je de opdracht individueel in plaats van in groep. Vraag bij het inzagemoment de opdracht voor 2de zit aan je lector.