Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vrijzinnig humanisme 510482/1705/1920/1/01
Studiegids

Vrijzinnig humanisme 5

10482/1705/1920/1/01
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • 3de bachelor : Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Vrijzinnig humanisme 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leys Anouk
Andere co-titularis(sen): Vervoort Thierry
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We onderzoeken de geschiedenis van het vrije denken in de westerse wereld en bestuderen in deze context het ontstaan van godsdiensten, wetenschap, het vrijzinnig humanisme en filosofie. We onderzoeken de geschiedenis van het onderwijs in België/Vlaanderen vanuit levensbeschouwelijk perspectief. Bijzondere aandacht gaat naar de schooloorlogen, het schoolpact en de constante evolutie tot aan de inter -levensbeschouwelijke dialoog.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties initiële lerarenopleiding(en) of competenties reeds behaald in eerste en tweede deeltrajecten van initiële lerarenopleiding kleuter- of lager onderwijs of eindcompetenties van een pedagogisch diploma (HOKT + GPB; pBa + GPB; SLO; Aggregatie; ILOAN). Via SLO moet de student reeds 30 studiepunten hebben verworven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerd
Begrijpt de relevantie van het schoolpact
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis inzetten
Bespreekt de eigenheid van de levensbeschouwing waarin men les volgt
Geeft de geschiedenis van het vrije denken weer
Geeft de interne pluraliteit van het humanisme weer
Geeft de oorsprong en invulling van de meest voorkomende levensbeschouwingen, en van de vrijzinnig humanistische in het bijzonder, weer
Geeft weer wat humanisme kan betekenen
Herkent afspraken en regels nodig voor de interlevensbeschouwelijke samenleving
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
bespreekt de rol van levensbeschouwing voor zichzelf en de samenleving
plaatst het eigen denken en handelen in de context van een levensbeschouwing

Leerinhoud

De eigenheid van de levensbeschouwing waarin men les volgt wordt geanalyseerd o.a via de basistermen vrijzinnigheid en humanisme. Bijzondere aandacht gaat naar de geschiedenis van het vrije denken, al dan niet gestructureerd, en dat tot op de dag van vandaag. Monotheïstische godsdiensten, wetenschap en filosofie worden kort geanalyseerd op basis van hun doel en werkwijze. De geschiedenis van het vak wordt gezien in de context van de analyse van de geschiedenis van het onderwijs in België/Vlaanderen vanuit levensbeschouwelijk perspectief. Bijzondere aandacht gaat naar de schooloorlogen, het schoolpact en de constante evolutie tot aan de inter -levensbeschouwelijke dialoog.


Studiematerialen (lijst)

Cursus Vrijzinnig humanismeVerplicht€ 2,95
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Vrijzinnig Humanisme (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Losse teksten (digitale leeromgeving)

Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk examen - 90' Schriftelijk examen van 90 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten KO, LO en postgraduaat NCZ
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen - 90' Schriftelijk examen van 90 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten KO, LO en postgraduaat NCZ

Toetsing (tekst)

1ste examenperiode Schriftelijk examen: 120' 
2de examenperiode schriftelijk examen: 120'

Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
Vrijzinnig Humanisme is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming ect uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht.