Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Ethiek en wereldburgerschap 610481/1705/1920/1/64
Studiegids

Ethiek en wereldburgerschap 6

10481/1705/1920/1/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • 3de bachelor : Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Ethiek en wereldburgerschap 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beckers Kurt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het theoretisch gedeelte wordt er aandacht besteed aan de dagelijkse problemen rond
moraal, opvoeding en levensbeschouwing in een multiculturele samenleving. Het bestaansrecht van de levensbeschouwelijke vakken wordt onderzocht. Wetenschap wordt gezien als universeel kennissysteem en vrij onderzoek als leidraad voor moraal en zingeving. Darwinisme als leidraad voor wetenschappelijk mens- en wereldbeeld.

Praktisch gedeelte:
Oefening: didactische verwerking van een vrijzinnig-humanistisch mens-en natuurbeeld conform wetenschappelijke inzichten.

Begincompetenties (tekst)

Bereidheid tot vrijzinnig engagement.
Eindcompetenties van de voorafgaande opleidingen
Studenten via SLO dienen minimum al 30 studiepunten te hebben verworven.
Studenten via geïntegreerde lerarenopleiding dienen minimum al 60 studiepunten te hebben verworven.
Niveau: gespecialiseerd

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis inzetten
Benadert kritisch de pseudo-logische consistentie van het ietsisme
Herkent en benoemt levensbeschouwelijke kleuring van gedachten
Herkent framing in het dagelijks leven
houdt een teleologisch natuurbeeld en een Darwinistisch natuurbeeld uit elkaar
Kent de basisprincipes van het Darwinisme en de hoofdzaken van een Darwinistische hypothese over de afstamming van de mens
Ontwikkelt het (in)tolerantiedilemma volgens de theorie van John Rawls
toon kritisch inzicht in oecumenische interpretaties van godsdienst en in de noodzaak van godsdienst voor de moraal
typeert soorten waarden en normen
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
Maakt een sprookje op basis van een inhoudelijk aspect van de cursus

Leerinhoud

Theoretisch gedeelte:
Problemen rond moraal, opvoeding en levensbeschouwing in een multiculturele samenleving. Weten wat framing is en het herkennen. Moreel relativisme versus objectivisme afgetoetst aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Theorie van J Rawls
Wetenschap als universeel kennissysteem en vrij onderzoek als leidraad voor moraal en zingeving.
Darwinisme als leidraad voor wetenschappelijk mens- en wereldbeeld.

Praktisch gedeelte:
Oefening: didactische verwerking van een deel van de inhoudelijke aspecten van de cursus..

Studiematerialen (lijst)

Cursus Ethiek en wereldburgerschapVerplicht€ 5,00
  • Auteur: Van Vaek
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Ethiek en wereldburgerschap (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Losse teksten (digitale leeromgeving)

Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00Schriftelijk examen van 60 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten KO, LO en postgraduaat NCZ
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk examen van 60 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten KO, LO en postgraduaat NCZ

Toetsing (tekst)

1ste examenperiode Schriftelijk examen: 60' 
2de examenperiode: schriftelijk examen: 60'

Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
Ethiek en wereldburgerschap is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming ect uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht.