Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
De weg naar wiskunde26663/1706/1920/1/61
Studiegids

De weg naar wiskunde

26663/1706/1920/1/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
omschrijft hoe de rekentaal ontwikkelt tijdens de kleuterleeftijd
Leerbevordering - doelgericht werken
selecteert geschikte doelen voor wiskundige initiatie en vertaalt deze naar concrete lesdoelen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
legt verbanden tussen de cognitieve ontwikkeling van peuters en kleuters en de domeinen binnen wiskundige initiatie
past de begrippen i.v.m. classificeren, seriëren, getallen, meetkunde en meten toe in activiteiten met kleuters
kan wiskundige inhouden binnen een reële context aanbieden
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
houdt in zijn lesopbouw rekening met de ontwikkeling van rekentaal doorheen de kleuterleeftijd
koppelt wiskundige doelen en inhouden aan thema's en gebeurtenissen uit de leefwereld van de kleuters
ontwerpt didactisch materiaal dat wiskundige initiatie bij kleuters stimuleert en actief en ontdekkend leren bevordert

Leerinhoud

- Leerdoelen wiskundige initiatie selecteren en vertalen naar concrete lesdoelen, afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

- Logica als basis voor het ontwerpen van raadsels en een (realistische) logiset voor kleuters.

- Uitgebreide verdieping in de domeinen van wiskundige initiatie: classificeren & seriëren, getallen, meten, ruimte

- Leermaterialen wiskundige initiatie selecteren & ontwerpen

- Opbouw & begeleiding van activiteiten wiskundige initiatie in de kleuterschoolEen verdere verduidelijking vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

De weg naar wiskundeVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Handboek Groei- en leerlijnen in de kleuterschoolAanbevolen€ 59,50
  • Auteur: Boone, M
Handboek Wiskundige initiatie voor kleuters. Classificeren en seriërenAanbevolen€ 37,00
  • Auteur: Janssens
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
  • Opmerking
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00schriftelijk examen: 90 min.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00schriftelijk examen: 90 min.
AcademiejaarProjectopdracht25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00schriftelijk examen: 90 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00schriftelijk examen: 90 min.
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00