Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Communiceren met kleuters B26675/1706/1920/1/81
Studiegids

Communiceren met kleuters B

26675/1706/1920/1/81
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
  Keuzepakket:
  • keuzepakket profiel A en B semester 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dierickx Eva
Andere co-titularis(sen): Luyckx Kato, Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel gaan we aan de slag om verschillende vormen van communiceren met kleuters te ontwikkelen en uit te  proberen. het is de bedoeling dat tijdens de contactmomenten verschillende vormen communicatiemiddelen worden geïllustreerd en tegelijk ook naar hun waarde worden beoordeeld. De studenten krijgen tijd en ruimte om zelf communicatievormen te ontwikkelen en te delen met elkaar. De toepassing van deze communicatiemiddelen gebeurt op de werkplek. Op het einde van deze module zijn de studenten in staat om uit een veelheid van communicatiemiddelen de geschikte communicatiemiddelen op een professionele manier te selecteren en toe te passen afhankelijk van de specificiteit van de doelgroep en afhankelijk van het doel dat men wil bereiken.

Begincompetenties (tekst)

Geen volgtijdelijkheid tussen communiceren met Kleuters A en B voor de profielen A

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - inspirerend coachen
verwoordt wat filosoferen met kinderen kan inhouden en illustreert met voorbeelden
Interactie - taal ontwikkelen
geeft voorbeelden van activiteiten die verschillende aspecten van de spraak bij kleuters stimuleren
legt het verloop van de verwerving van Nederlands als tweede taal uit en duidt hierin de eigen rol als kleuterleraar
past, vertrekkend vanuit casusmateriaal, methodieken voor taalondersteuning en -stimulering toe in verschillende situaties
Interactie - diversiteit hanteren
schept een rijke en stimulerende taalleeromgeving waarin jonge en meertalige kinderen in het bijzonder zich optimaal kunnen ontwikkelen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
detecteert mogelijkheden tot taalbeschouwing in verschillende materialen, activiteiten
legt uit hoe het pragmatisch niveau van taal beschouwd kan worden o.a. door het gebruik van materialen in andere talen
legt uit wat taalbeschouwing inhoudt en aan welke doelen hiermee kan gewerkt worden
situeert ontluikende geletterdheid binnen een leerlijn taal
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
ontwikkelt materialen om, vanuit geselecteerde doelen, ontluikende geletterdheid zinvol en ervaringsgericht te stimuleren
verwoordt wat ontluikende geletterdheid bij kleuters inhoudt en hoe hij dit kan stimuleren

Leerinhoud

- Ontluikende geletterdheid: basisvoorwaarden, doelstellingen, leerlijnen, activiteiten, methodes,...
- Taalbeschouwing
- Filosoferen met kleuters
- Taalbeheersing: kleuters al spelend leren spreken

- meertaligheid in de kleuterklas: visie, attitude en vaardigheden als kleuterleerkracht

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Maximaal MegataalVerplicht€ 33,00
 • Auteur: Marlies Algoet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Er zijn 8 contacturen Taal en 4 contacturen psychologie voorzien
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets30,00Schriftelijk examen. 120 min.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen. 120 min.
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie20,00Opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie20,00Opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen. 120 min.
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Schriftelijk examen. 120 min.