Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Muzisch leren A26670/1706/1920/1/08
Studiegids

Muzisch leren A

26670/1706/1920/1/08
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Caluwaerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
kan softwarekennis en -vaardigheden mbt powerpoint, audacity en windows movie maker op eigen niveau hanteren
ontcijfert danseigen vaktaal en zet deze om in de praktijk
ontcijfert eenvoudige liederen
zingt kleuterliederen muzikaal verantwoord
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij op basis van de eigen beginsituatie en observatie
Zelfontwikkeling - creatief denken
experimenteert met bouwstenen, technieken en hulpmiddelen van de muzische domeinen
improviseert en speelt eenvoudige teksten/dialogen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt gewerkt aan inhouden en vaardigheden op vlak van dans, drama, muziek, beeld en media.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie25,00Mondeling examen vaardigheden. Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Semester 1Portfolio75,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie25,00Mondeling examen vaardigheden. Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Tweede examenperiodePortfolio75,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.

Toetsing (tekst)