Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
De grote sprong25426/1706/1920/1/04
Studiegids

De grote sprong

25426/1706/1920/1/04
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
  Keuzepakket:
  • keuzepakket profiel A semester 1
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als De grote sprong
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dierickx Eva
Andere co-titularis(sen): Janssen Roel, Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Het schriftelijk examen wordt vervangen door een digitaal examen.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Onderwijzen A.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
bepaalt de inrichting van de klas en de organisatie van het onderwijsaanbod zodat deze uitnodigt tot zelfstandigheid en participatie van de kinderen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
selecteert op basis van een criteriumlijst stimulerende en gevarieerde tussendoortjes
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
beschrijft de verticale samenhang in het onderwijsaanbod tussen de kleuter- en de lagere school en formuleert voorstellen om deze te optimaliseren
hanteert gepaste criteria bij het ontwerpen en selecteren van leer- en speelmaterialen voor jonge kinderen
toont aan hoe lessen voorbereidend en aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven opgebouwd en begeleid moeten worden
beschrijft hoe de instap in de kleuterschool en de doorstroom naar de lagere school optimaal verloopt

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel behandelen we de instap in de kleuterschool en de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Zowel de specifieke didactiek van de instapklas als het eerste leerjaar worden op een praktijkgerichte manier verkend.

Inhouden die in deze module aan bod komen:
- verticale samenhang tussen onderwijsaanbod van kleuterschool en eerste graad lager onderwijs
- schoolrijpheid
- bevorderen van de samenwerking tussen de kleuter- en lagere school
- bevorderen van de zelfstandigheid in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, o.a. d.m.v. contractwerk, stappenplannen, ...
- inrichting en organisatie van een instapklas en een eerste leerjaar
- didactiek instapklas: begeleiden van peuters, structuur realiseren, stimuleren van spel & exploratie, ...
- didactiek eerste leerjaar: o.a. aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen


Meer informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus De grote sprongVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
 • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
Leerplanzoeker van OVSG - http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs - http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-en-eindtermen-voor-het-gewoon-basisonderwijs-informatie-voor-de-onderwijspraktijkVerplicht
 • Auteur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00schriftelijk examen: 90 min.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00schriftelijk examen: 90 min
AcademiejaarProjectopdracht50,00opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00schriftelijk examen: 90 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00schriftelijk examen: 90 min.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00opdracht

Toetsing (tekst)