Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Muzisch werken B26671/1706/1920/1/42
Studiegids

Muzisch werken B

26671/1706/1920/1/42
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
    Keuzepakket:
    • keuzepakket profiel A en B semester 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosseel Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Het mondelinge examen wordt vervangen door een in te dienen opdracht.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - constructief samenwerken
plant, coördineert en delegeert taken zodat het beoogde doel op een efficiënte manier wordt bereikt
Interactie - taal ontwikkelen
brengt een poppenspel, afgestemd op het juiste taalniveau en voorzien van beeldtaal om in te spelen op de talige achtergrond van het publiek
voorziet interactieve momenten in een poppenspel om in te spelen op de reacties van het publiek
Leerbevordering - doelgericht werken
stemt een poppenspel af op de gekozen muzische doelen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
maakt geschikte poppen en een decor voor het poppenspel
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
brengt een poppenspel expressief
past vaardigheden m.b.t. muzikale verhalen toe in een poppenspel
zet multimedia functioneel in bij het opvoeren van een poppenspel en de bijhorende muzische verwerking
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
reflecteert over de feedback die tijdens het poppenspel gegeven wordt en stuurt op grond daarvan bij

Leerinhoud

De studenten worden voorbereid op het maken en brengen van een eigen voorstelling. Ter voorbereiding verkennen we de verschillende aspecten van het poppenspel:
- Allerlei mogelijke vormgevingen van poppen en decor en de invloed die de keuze voor een bepaalde vormgeving kan hebben op de dynamiek en het expressieve karakter van de voorstelling
- De rol van belichtingstechnieken, geluidseffecten en muzikale omkadering bij het scheppen van een bepaalde sfeer, het opdrijven en afbouwen van spanning en het ruimte creëren voor humor en ontspanning.
- Kennis, vaardigheden en attitudes die er bij het uitdenken en maken van poppen en decor toe bijdragen dat het eigen creatief en probleemoplossend vermogen wordt aangewend en vergroot.
- De kenmerken van een ‘speelbaar’ scenario (de kwaliteit van dialogen, de manier waarop eventuele narratieve passages kunnen worden opgevangen, het incalculeren en vermelden van interactiemogelijkheden met het publiek, regieaanwijzingen i.v.m. opkomen en afgaan van personages, wisseling van decor, stemgebruik, geluidseffecten en belichting).
- Manieren om kleuters te stimuleren tot muzisch werken n.a.v. poppenspel (ter voorbereiding en ter verwerking van een voorstelling).
De studenten worden ingedeeld in groepjes. Elk groepje verzorgt een aparte voorstelling.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Zeppelin, didactiek van muzische vormingVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Koen Crul
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00Mondeling examen: 5' per student.
Het gewicht dat aan een leerdoel gekoppeld wordt, is terug te vinden in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Mondeling examen: 20' per student.
Het gewicht dat aan een leerdoel gekoppeld wordt, is terug te vinden in de studiewijzer.