Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Verkennen van de wereld B26681/1706/1920/1/91
Studiegids

Verkennen van de wereld B

26681/1706/1920/1/91
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
heeft oog voor de veiligheid en hygiëne in de kleuterklas en neemt hieromtrent een kritisch standpunt in
organiseert zijn klaspraktijk op een wijze die de activiteiten veilig laten verlopen, rekening houdend met de doelgroep
Interactie - inspirerend coachen
stimuleert het probleemoplossend denken bij kleuters in het ontwerp van een ontdekhoek
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
legt de basiskennis uit over eerste hulp, ziektes, en immuniteit in eigen woorden
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
onderscheidt en benadert de sociaal-economische, sociaal-culturele en cultureel-wetenschappelijke actualiteit kritisch en gebruikt deze in lesontwerpen
Leerbevordering - doelgericht werken
kiest en concretiseert doelen in verband met ontdekkend en onderzoekend leren
kiest, concretiseert en operationaliseert doelen voor technieklessen of andere lessen i.v.m. ontdekkend en onderzoekend leren
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
zoekt achtergrondinformatie over het gekozen thema (techniek,/wetenschap) van de ontdekhoek op eigen niveau en selecteert haalbare onderzoeksmogelijkheden voor kleuters
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
bouwt een samenhangend activiteitengeheel uit gebaseerd op domeinspecifieke vakkennis
kiest en/of ontwikkelt gepaste werkvormen en materialen om een krachtige leeromgeving wo te creëeren
structureert leer- en ontwikkelingsmaterialen tot een samenhangend wo-aanbod
werkt een geïntegreerd wo-thema uit dat aansluit bij de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de kleuters
geeft aan hoe hij met actuele gebeurtenissen in de klas zou omgaan
verzamelt en ontwikkelt didactisch materiaal dat kleuters stimuleert tot onderzoekend leren en richt hiermee een ontdekhoek in
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
selecteert geschikte bronnen om vakkennis uit te breiden en relevante leerinhouden te selecteren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Eerste hulp voor leerkrachtenVerplicht€ 7,00
  • Auteur: Rode Kruis Vlaanderen
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht60,00
Semester 1Vaardigheidstoets hands off20,00
Semester 1Kennistoets20,00Schriftelijk examen (60 minuten)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Schriftelijk examen (60 minuten)
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00