Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Zorg voor diversiteit A26598/1706/1920/1/82
Studiegids

Zorg voor diversiteit A

26598/1706/1920/1/82
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Zorg voor diversiteit A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pycke Lies
Andere co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - constructief samenwerken
analyseert kritisch en beoordeelt de communicatie tussen ouders en school vanuit een aangereikt referentiekader
Interactie - inspirerend coachen
licht verschillende kindvolgsystemen toe met oog op beoordeling en begeleiding van leerlingen in hun leerproces enerzeijds, en het op systematische wijze verzamelen van gegevens anderzijds
Interactie - diversiteit hanteren
kan kenmerken van de grootstedelijke context en belangrijke beleidsmaatregelen in verband met gelijke onderwijskansen en zorg opnoemen en toelichten
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
legt de functie en werking van het leerlingendossier uit
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
bepaalt de betekenis en plaats van verschillende kindvolgsystemen binnen het leerproces
licht de uitgangspunten van handelingsgericht werken toe
past de uitgangspunten van handelingsgericht werken toe op casusmateriaal

Leerinhoud

Visie op diversiteit
Samen tot aan de meet en M-decreet
Zorgbeleid op school
HGW en leerlingvolgsystemen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets85,00Alle doelen van zorg voor diversiteit A worden afgetoetst in één schriftelijk examen met duurtijd 120 min.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off15,00
Tweede examenperiodeKennistoets85,00Alle doelen van zorg voor diversiteit A worden afgetoetst in één schriftelijk examen met duurtijd 120 min.