Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Zorg voor diversiteit B26599/1706/1920/1/19
Studiegids

Zorg voor diversiteit B

26599/1706/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Zorg voor diversiteit B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 20,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

geslaagd voor zorg voor diversiteit A

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - constructief samenwerken
kan taken en samenwerkingsverbanden van verschillende zorgverstrekkers binnen de school omschrijven en toelichten en licht de eigen rol als leerkracht hierin toe
omschrijft de functie van externe zorgverstrekkers en legt uit hoe hij hiermee kan samenwerken
Interactie - diversiteit hanteren
gaat gepast om, vanuit een gefunderde visie, met kinderen met leer- en/of gedragsproblemen
Interactie - interculturele betrokkenheid tonen
gaat gepast om met ouders met verschillende sociaal-culturele achtergronden
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
herkent signalen die kunnen wijzen op problemen bij kinderen
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
legt de meest voorkomende leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen uit en doet dit op een kritische manier
verwoordt welke communicatiemiddelen hij kan inschakelen om de communicatie met anderstalige ouders te optimaliseren

Leerinhoud

Kansarmoede: de rol van en de impact op onderwijs
Het ABC van de stoornissen: van medisch naar sociaal model.
Samenwerken met begeleiders: ses, GON, logo, tolk, …
Meer- en anderstalige leerlingen en ouders

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: Er worden kosten begroot voor een gastspreker. Enkel wanneer een gastspreker uitgenodigd wordt, zullen deze kosten of een deel ervan aangerekend worden.
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets70,00schriftelijk examen, 2 uur
Semester 2Vaardigheidstoets hands off30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00
Tweede examenperiodeKennistoets70,00schriftelijk examen, 2 uur

Toetsing (tekst)

.