Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijkonderzoek B27936/1706/1920/1/81
Studiegids

Praktijkonderzoek B

27936/1706/1920/1/81
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Praktijkonderzoek B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssen Roel
Andere co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Caluwaerts Dirk, Le Maire Heidi, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar) of 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Praktijkonderzoek A.

Begincompetenties (tekst)

geslaagd voor praktijkonderzoek A

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - constructief samenwerken
overlegt doelgericht met alle betrokken actoren in functie van het eindproject
Interactie - taal ontwikkelen
rapporteert, presenteert en overlegt in standaard Nederlands tijdens en over het praktijkonderzoek
Interactie - diversiteit hanteren
handelt vanuit diversiteitsdenken bij het ontwerpen en uitvoeren van een eindproject
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
schetst kritische, actulele discussies in de kantlijn van het eindproject
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
toont zich inhoudelijk competent bij het ontwerpen en uitvoeren van een eindproject
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
reflecteert over de eigen leerkrachtstijl, onderzoeksvaardigheden en stuurt zichzelf bij waar nodig
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
analyseert op een valide en betrouwbare wijze onderzoeksdata
raadpleegt en maakt gebruik van betrouwbare bronnen bij het uitwerken van het eindproject
rapporteert en presenteert op een heldere manier de resultaten van het praktijkonderzoek
schrijft een rapport waarin een gefundeerd antwoord wordt geformuleerd op een onderzoeksvraag

Leerinhoud

Je ontwerpt in groep en voert zelfstandig praktijkgericht onderzoek uit. Je rapporteert hierover zowel schriftelijk als mondeling.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen142,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00