Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Muzisch werken A26668/1706/1920/1/37
Studiegids

Muzisch werken A

26668/1706/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
Twee doelen zullen niet geëvalueerd worden.
o Kan softwarekennis en -vaardigheden m.b.t. powerpoint, audacity, en windows movie maker aanwenden voor een muzische activiteit.
o Zoekt passende spelvormen bij kleuterliederen, koppelt deze aan de ontwikkelingsleeftijd van kleuters en past toe in activiteiten.
 Bij de opmerking wordt de groepsopdracht vervangen door de keuze tussen:
o De opdracht wordt individueel, in duo of in trio uitgewerkt en ingediend.
 Tijdens de examenperiode wordt geen mondeling presentatie georganiseerd, de beoordeling gebeurt op basis van het ingezonden word-document.

De richtlijnen in de studiewijzer van dit opleidingsonderdeel werden in overeenstemming hiermee aangepast. De student kan deze raadplegen via de digitap-cursus MWA in het mapje examenopdracht -> aangepaste evaluatiematrix en de eerder uitgestuurde mededeling op 1 april 2020 via de digitap-cursus.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Het mondelinge examen wordt vervangen door een schriftelijke opdracht.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het opleidingsonderdeel Muzisch leren A of de student volgt het opleidingsonderdeel Muzisch leren A.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
kan softwarekennis en -vaardigheden m.b.t. powerpoint, audiacy en windows movie maker aanwenden voor een muzische activiteit
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
beheerst de didactiek van de verschillende muzische domeinen
onderscheidt de verschillende componenten van het muzische schema en past deze toe in een activiteit
past de belangrijkste basisprincipes van een les muzische vorming toe
past de uitgangspunten van creatief denken toe in een muzische activiteit
wendt de bouwstenen, hulpmiddelen en technieken van de muzische domeinen muzisch aan in een activiteit
zoekt passende spelvormen bij kleuterliederen, koppelt deze aan de ontwikkelingsleeftijd van kleuters en past toe in activiteiten

Leerinhoud

We verkennen de vier vormen van muzisch werken in de kleuterklas: vrij muzisch spel, zelfstandig hoekenwerk, gedeelde struing en geleide activiteiten. We ontwerpen muzische activiteiten voor kleuters.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Zeppelin, didactiek van muzische vormingVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Koen Crul
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie100,00Groepsopdracht. Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Aangepaste opdracht, individueel. Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.