Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Muzisch werken A26668/1706/1920/1/37
Studiegids

Muzisch werken A

26668/1706/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het opleidingsonderdeel Muzisch leren A of de student volgt het opleidingsonderdeel Muzisch leren A.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
kan softwarekennis en -vaardigheden m.b.t. powerpoint, audiacy en windows movie maker aanwenden voor een muzische activiteit
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
beheerst de didactiek van de verschillende muzische domeinen
onderscheidt de verschillende componenten van het muzische schema en past deze toe in een activiteit
past de belangrijkste basisprincipes van een les muzische vorming toe
past de uitgangspunten van creatief denken toe in een muzische activiteit
wendt de bouwstenen, hulpmiddelen en technieken van de muzische domeinen muzisch aan in een activiteit
zoekt passende spelvormen bij kleuterliederen, koppelt deze aan de ontwikkelingsleeftijd van kleuters en past toe in activiteiten

Leerinhoud

We verkennen de vier vormen van muzisch werken in de kleuterklas: vrij muzisch spel, zelfstandig hoekenwerk, gedeelde struing en geleide activiteiten. We ontwerpen muzische activiteiten voor kleuters.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Zeppelin, didactiek van muzische vormingVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Koen Crul
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie100,00Groepsopdracht. Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Aangepaste opdracht, individueel. Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.