Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leerkracht in ontwikkeling B26669/1706/1920/1/71
Studiegids

Leerkracht in ontwikkeling B

26669/1706/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Leerkracht in ontwikkeling B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Faes Eva
Andere co-titularis(sen): Froyen Brenda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit een vaardigheidstoets waar impliciet ook de kennis getoetst wordt (50%). De student krijgt hiervoor 60min.

Het mondeling examen bestaat uit een vaardigheidstoets simulatie (50%). De studenten leggen examen af in groepjes van 3à4 personen. Het examen duurt 20min.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - constructief samenwerken
verwoordt wat in een professionele context al dan niet gezegd kan worden
Interactie - taal ontwikkelen
hanteert een correcte uitspraak zoals aangegeven in het handboek "klink klaar"
schrijft een heldere tekst, gebruik makend van de correcte spelling en Nederlandse grammatica
Interactie - diversiteit hanteren
schrijft een korte, heldere tekst voor ouders, aangepast aan de klas- en schoolcontext
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
geeft met schriftelijke ondersteuning een korte, heldere uiteenzetting over het persoonlijk toepassen van de dertien taaldoelen

Leerinhoud

Er wordt gewerkt aan de eigen mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

Studiematerialen (lijst)

Katern-pakketVerplicht€ 2,00
  • Auteur: Jelle De Keersmaecker
StudiewijzerVerplicht
Handboek Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids voor het NederlandsAanbevolen€ 24,95
  • Auteur: Timmermans B

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on50,00Mondeling examen (20 min/student)
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Mondeling examen, 20 min/student