Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Muzisch werken C26673/1706/1920/1/13
Studiegids

Muzisch werken C

26673/1706/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 4,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muzisch werken B.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
creëert een muzische omgeving waarbinnen peuters zelf actief ontdekken via exploreren en experimenteren
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
kiest voor kunstwerken en bijhorende activiteiten die de betrokkenheid van kleuters stimuleren
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
vertrekt van visies bij het uitwerken van kunstbeschouwende activiteiten voor kleuters
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
kiest authentieke impressies ter voorbereiding van het muzische project
past kennis en vaardigheden, die nodig zijn om aan kunstbeschouwing te doen, toe in een muzisch project
werkt kunstbeschouwende activiteiten uit voor kleuters
kan zinvol geïntegreerd muzisch werken

Leerinhoud

In dit olod gaat verder in op het procesgericht ontwerpen van muzische activiteiten en behandelen we het krachtig muzisch leren. Items die aanbod komen zijn (o.a.) geïntegreerd werken, breed muzisch werken, creativiteit, beschouwen met kinderen. Daarnaast omvat dit olod een muzisch project.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
  • Omschrijving: Culturele voorstelling bijwonen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht50,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie50,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.