Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Muzisch leren B26676/1706/1920/1/18
Studiegids

Muzisch leren B

26676/1706/1920/1/18
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
    Keuzepakket:
    • keuzepakket profiel A en B semester 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hegge Miet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst inhoudelijke kennis m.b.t. muziek beluisteren, ritmebouwstenen in verschillende thema's, muzikale verhalen, opbouw ritmische spreekteksten, verschillende geluiden, ritmiek
ontleedt moeilijkere kleuterliederen en zingt ze muzikaal verantwoord
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
bewaakt zelf het proces en het eigen werk zodat het voldoet aan de verwachtingen van de opdracht
Zelfontwikkeling - creatief denken
experimenteert en gaat creatief om met de technieken, bouwstenen en hulpmiddelen van de muzische domeinen
past de technieken en bouwstenen op een originele, eerder abstracte en geïntegreerde manier toe
past de uitgangspunten van creatief denken toe op eigen werk
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
zoekt actief naar situaties om eigen competenties te verbreden
zoekt gericht inspiratie in werken van anderen en experimenteert hiermee
Zelfontwikkeling - veerkrachtig handelen
toont expressie, speeldurf en rolvastheid tijdens het spelen

Leerinhoud

In dit onderdeel dat in semester 2 loopt, worden inhouden en vaardigheden op vlak van beeld, beweging, drama, media en muziek geoefend.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie100,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Verdere toelichting over de beoordelingscriteria en de weging van deze criteria vind je in de studiewijzer.