Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Ervaringsgericht leren27945/1706/1920/1/96
Studiegids

Ervaringsgericht leren

27945/1706/1920/1/96
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
    Keuzepakket:
    • keuzepakket profiel A semester 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Projectmatig werken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dierickx Eva
Andere co-titularis(sen): Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Onderwijzen A.

Begincompetenties (tekst)

Leerdoelen van het opleidingsonderdeel 'Onderwijzen A' dienen behaald te zijn bij aanvang.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - inspirerend coachen
bepaalt, vertrekkend vanuit voorbeelden, elementen van een goede leerkrachtstijl
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
bepaalt het niveau van welbevinden, betrokkenheid, kleuterinitiatief en empathisch reageren bij kind en lesgever en koppelt hieraan gepaste initiatieven
beschrijft initiatieven om rond welbevinden, betrokkenheid, kleuterinitiatief en autonomie verlenen bij kleuters en lesgever te werken
legt uit hoe hij vanuit een ervaringsgerichte leerkrachtstijl een positief klasklimaat kan realiseren
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
legt uit wat het procesgericht kindvolgsysteem van het EGO inhoudt en hoe dit kan worden ingezet in de klaspraktijk
ontwikkelt activiteiten aan de hand van belangrijke tools uit het EGO (axenroos, doos vol gevoelens)
stimuleert de ontwikkeling van kinderen, de talenten van kinderen en leerkrachten op een ervaringsgerichte manier, vertrekkend van casusmateriaal
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
legt specifieke concepten uit het EGO in eigen woorden uit

Leerinhoud

Concepten uit het ervaringsgericht onderwijs worden onderzocht; er worden manieren gezocht om deze bruikbaar te maken binnen de dagelijkse klaspraktijk.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Ervaringsgericht lerenVerplicht€ 2,10
StudiewijzerVerplicht
Handboek Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijsVerplicht€ 29,00
  • Auteur: Laevers, F

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijk examen, 120', gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijk examen - 120'