Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 1 Profiel B28157/1706/1920/1/29
Studiegids

Werkplekleren 1 Profiel B

28157/1706/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Werkplekleren 1 Profiel B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Dierickx Eva, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Giel Elke, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 225,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - constructief samenwerken
durft vragen stellen aan mentor en collega's
neemt initiatief om te helpen waar hij kan
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op tegenover de mentor
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op tegenover leerlingen
Interactie - inspirerend coachen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
Interactie - taal ontwikkelen
realiseert positieve interacties met leerlingen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
heeft oog voor welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene beginsituatie van de klasgroep met ondersteuning van de mentor
achterhaalt de specifieke beginsituatie van een kleine groep leerlingen met ondersteuning van de mentor
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
houdt rekening met de verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
voert administratie in functie van het werkplekleren correct uit
komt gemaakte afspraken correct na
plant zijn werk op een doelgerichte wijze in samenspraak met de mentor
Zelfontwikkeling - veerkrachtig handelen
is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage80,00 uren
Werktijd buiten de contacturen145,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Stage100,00
Semester 1Projectopdracht0,00
Semester 1Portfolio0,00