Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 2 Profiel A28161/1706/1920/1/68
Studiegids

Werkplekleren 2 Profiel A

28161/1706/1920/1/68
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Werkplekleren 2 Profiel A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Dierickx Eva, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Giel Elke, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie - constructief samenwerken
engageert zich ten opzichte van de school
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op
werkt correct samen met collega's
Interactie - inspirerend coachen
zet kinderen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
Interactie - taal ontwikkelen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
creëert een context die schriftelijke en mondelinge communicatie bij leerlingen stimuleert
past het taalgebruik aan aan het niveau van de doelgroep
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis en leerinhouden van de verschillende leergebieden en brengt deze concreet en helder over
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
observeert/evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
leert leerlingen verantwoord en doelgericht met ict omgaan
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert activiteiten/lessen uit met focus op differentiatie voor de verschillende leergebieden
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
voert klasadministratie correct en zelfstandig uit
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over
Zelfontwikkeling - veerkrachtig handelen
is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden
neemt initiatief

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage128,00 uren
Werktijd buiten de contacturen172,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Stage100,00
Semester 2Projectopdracht0,00
Semester 2Portfolio0,00