Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medisch recht/127110/1699/1920/1/79
Studiegids

Medisch recht/1

27110/1699/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dijkhoffz Willeke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: mondeling digitaal examen via Teams gesloten boek, examentijd 15 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het vaak medisch recht en deontologie behandelt belangrijke topics op het domein van het gezondheidsrecht, die relevant kunnen zijn voor de beroepspraktijk van de student.

Zo komt de patiënrechtenwet aan bod, waarin een 7- tal patiëntenrechten besproken zullen worden. Het beroepsgeheim, abortus, beslissingen bij het levenseinde, het medisch dossier , .. zijn andere voorbeelden uit de cursus.

De leerstof zal steeds worden getoetst door het voorleggen van praktijksituaties. Ook het praktijkwerk heeft een praktijkgerichte inslag.

Begincompetenties (tekst)

•Denk- en redeneervaardigheid.
•Het verwerven en verwerken van informatie.
•Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
•Productieve informatieverwerking.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student heeft kennis van de rechten en plichten van de patiënt (bvb. rechten ivm het patiëntendossier, recht op privacy, recht op informatie etc). De student verwerft inzicht in de juridisch- ethische positie van de patiënt. 

Leerinhoud

•Studie van medische teksten, casussen , internetsites inzake medisch recht en deontologie,..
•Voorgaande teksten vormen een toepassing van de leerstof en vormen aanleiding tot gedachtenuitwisseling met integratie van de leerstof.

Studiematerialen (lijst)

Cursus power pointVerplicht
  • Auteur: F. Pauwels
Gezondheidsrecht toegepastVerplicht
  • Auteur: Dominique Minten, Liesbeth te Rijdt mmv Willeke Dijkhoffz
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: Het mondeling examen (incl. voorbereiding) duurt een uur. De beoordeling van de praktijkopdracht via de voorstelling van een powerpoint, max. 30 minuten
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00schriftelijke evaluatie op het einde van de module
AcademiejaarReflectieopdracht25,00groepswerk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies