Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming V/127111/1699/1920/1/16
Studiegids

Medische vorming V/1

27111/1699/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Michels Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 164,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: digitaal examen, gesloten boek, examentijd 90 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4 EN geslaagd of getolereerd voor Medische vorming I/1 EN geslaagd of getolereerd voor Medische vorming II/2.

Korte omschrijving

Het vak medische vorming in module 1 van het derde jaar omvat de opleidingsonderdelen Neurologie, Medische Beeldvorming en EHBO.

In het onderdeel Neurologie wordt dieper ingegaan op de

 • anatomie en fysiologie van de hersenen, het ruggenmerg en de perifere zenuwen
 • de meest voorkomende neurologische aandoeningen
 • neurologische onderzoeken
 • medische verslagen

Het onderdeel Medische beeldvorming omvat verschillende technieken en onderzoeken die gebeuren binnen deze discipline, zoals

 • radiografie, CT-scan, isotopenonderzoek, PET-scan, SPECT
 • magnetic resonance imagine (MRi)
 • de verschillende soorten endoscopieën
 • angiografie en digitale substractieangiografie
 • lumbale punctie
 • radiculo- en ventriculografie
 • elektromyografie
 • elektroencefalografie

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de voorbereidingen en de nazorg bij deze onderzoeken.

De cursus EHBO bestaat uit een theoretisch gedeelte en praktische oefeningen. 

Begincompetenties (tekst)

•Beheersen van de basis medische terminologie (leerstof medische vorming 1ste en 2de jaar)
•Anatomie en fysiologie van de bloedsomloop en de longen
•Anatomie en fysiologie van de wervelkolom en schedelbeenderen

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student verklaart medische termen in het domein van de neurologie en schrijft ze correct, zodat men vlot medische verslagen, brieven, vergaderverslagen, wetenschappelijke publicaties e.d kan typen.
De Bachelor Office Management is loyaal en respecteert bestaande de beroepsdeontologie en de bedrijfscultuur.De Bachelor Office Management stelt zich dienstverlenend, klantgericht en commercieël op.
De student zoekt snel informatie op over alle neurologische pathologieën, geeft informatie aan artsen/patiënten over zelfhulpgroepen en andere organisaties in de gezondheidszorg. 
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student legt aan de patiënten uit wat een medisch en/of medisch-technisch onderzoek inhoudt en geeft informatie over de voorbereiding van het onderzoek en de nazorg,dit zowel in het domein van de neurologie als binnen de medische beeldvorming. 
De student begrijpt neurlogische aandoeningen vanuit de kennis van de anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel en informeert patiënten op correcte wijze.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student zoekt informatie op over de verschillende klasses geneesmiddelen binnen het domein van de neurologie.
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student past eerste hulp bij ongevallen en reageert gepast op ongeval- en noodsituaties. 

Leerinhoud

Neurologie: anatomie en fysiologie
 • Celorganisatie van het zenuwweefsel
 • De bouw van het zenuwstelsel
 • De productie en circulatie van het hersenvocht
 • De bloedvoorziening van de hersenen
 • Zenuwfysiologie - De verwerking van de impulsen
 • Piramidaal - extrapiramidaal systeem
 • Het animaal vs autonoom zenuwstelsel

Neurologie: pathologie

 • Intracraniële bloedongen
 • Cerebrovasculair accident (CVA)
 • Transiënt ischemic attack (TIA)
 • Hersentumoren
 • Ruimte-innemende processen (RIP)
 • Coma en de Glasgow-coma-schaal
 • De ziekte van Parkinson
 • Multiple sclerose
 • Epilepsie
 • Migraine
 • Pathologie van de liquorcirculatie
 • Dementie
 • Meningitis
 • Amyotrofische laterale sclerose
 • Ontwikkelingsstoornissen
Medisch-technische onderzoeken in de neurologie en medische beeldvormingstechnieken
 • neurologische onderzoeken
 • radiodiagnostiek: radiografie, CT-scan, isotopenonderzoek, PET-scan, SPECT
 • Magnetic resonance imaging
 • de verschillende soorten endoscopieën
 • angiografie en digitale substractieangiografie
 • lumbale punctie
 • radiculo- en ventriculografie
 • elektroencefalografie
 • elektromyografie
 • Voorbereiding en nazorg bij onderzoeken in de medische beeldvorming


 • Cursus EHBO + praktijk reanimatietechnieken en verbandleer

  wondverzorging
  bloedingen
  hersenschudding
  verstuiking
  breuken
  brandwonden
  syncope
  hyperventilatie
  epilepsie
  hartinfarct
  verbandleer
  reanimatie

Studiematerialen (lijst)

Geneesmiddelencompendium BCFIVerplicht
medische verslagenVerplicht
CursusVerplicht
Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
 • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeVerplicht€ 39,95
 • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Handboek medische ziekteleer voor niet-mediciVerplicht
 • Auteur: VAN STEENBERGEN WERNER
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke examen met kennis- en inzichtsvragen, bespreking medisch protocol
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke examen met kennis- en inzichtsvragen, bespreking medisch protocol

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies