Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming V/127111/1699/1920/1/16
Studiegids

Medische vorming V/1

27111/1699/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Michels Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 164,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4 EN geslaagd of getolereerd voor Medische vorming I/1 EN geslaagd of getolereerd voor Medische vorming II/2.

Korte omschrijving

Het vak medische vorming in module 1 van het derde jaar omvat de opleidingsonderdelen Neurologie, Medische Beeldvorming en EHBO.

In het onderdeel Neurologie wordt dieper ingegaan op de

 • anatomie en fysiologie van de hersenen, het ruggenmerg en de perifere zenuwen
 • de meest voorkomende neurologische aandoeningen
 • neurologische onderzoeken
 • medische verslagen

Het onderdeel Medische beeldvorming omvat verschillende technieken en onderzoeken die gebeuren binnen deze discipline, zoals

 • radiografie, CT-scan, isotopenonderzoek, PET-scan, SPECT
 • magnetic resonance imagine (MRi)
 • de verschillende soorten endoscopieën
 • angiografie en digitale substractieangiografie
 • lumbale punctie
 • radiculo- en ventriculografie
 • elektromyografie
 • elektroencefalografie

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de voorbereidingen en de nazorg bij deze onderzoeken.

De cursus EHBO bestaat uit een theoretisch gedeelte en praktische oefeningen. 

Begincompetenties (tekst)

•Beheersen van de basis medische terminologie (leerstof medische vorming 1ste en 2de jaar)
•Anatomie en fysiologie van de bloedsomloop en de longen
•Anatomie en fysiologie van de wervelkolom en schedelbeenderen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communicatie
De student verklaart medische termen in het domein van de neurologie en schrijft ze correct, zodat men vlot medische verslagen, brieven, vergaderverslagen, wetenschappelijke publicaties e.d kan typen.
Dienstverlenende ingesteldheid
De student zoekt snel informatie op over alle neurologische pathologieën, geeft informatie aan artsen/patiënten over zelfhulpgroepen en andere organisaties in de gezondheidszorg. 
Informatie
De student legt aan de patiënten uit wat een medisch en/of medisch-technisch onderzoek inhoudt en geeft informatie over de voorbereiding van het onderzoek en de nazorg,dit zowel in het domein van de neurologie als binnen de medische beeldvorming. 
De student begrijpt neurlogische aandoeningen vanuit de kennis van de anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel en informeert patiënten op correcte wijze.
Levenslang leren
De student zoekt informatie op over de verschillende klasses geneesmiddelen binnen het domein van de neurologie.
Medical support
De student past eerste hulp bij ongevallen en reageert gepast op ongeval- en noodsituaties. 

Leerinhoud

Neurologie: anatomie en fysiologie
 • Celorganisatie van het zenuwweefsel
 • De bouw van het zenuwstelsel
 • De productie en circulatie van het hersenvocht
 • De bloedvoorziening van de hersenen
 • Zenuwfysiologie - De verwerking van de impulsen
 • Piramidaal - extrapiramidaal systeem
 • Het animaal vs autonoom zenuwstelsel

Neurologie: pathologie

 • Intracraniële bloedongen
 • Cerebrovasculair accident (CVA)
 • Transiënt ischemic attack (TIA)
 • Hersentumoren
 • Ruimte-innemende processen (RIP)
 • Coma en de Glasgow-coma-schaal
 • De ziekte van Parkinson
 • Multiple sclerose
 • Epilepsie
 • Migraine
 • Pathologie van de liquorcirculatie
 • Dementie
 • Meningitis
 • Amyotrofische laterale sclerose
 • Ontwikkelingsstoornissen
Medisch-technische onderzoeken in de neurologie en medische beeldvormingstechnieken
 • neurologische onderzoeken
 • radiodiagnostiek: radiografie, CT-scan, isotopenonderzoek, PET-scan, SPECT
 • Magnetic resonance imaging
 • de verschillende soorten endoscopieën
 • angiografie en digitale substractieangiografie
 • lumbale punctie
 • radiculo- en ventriculografie
 • elektroencefalografie
 • elektromyografie
 • Voorbereiding en nazorg bij onderzoeken in de medische beeldvorming


 • Cursus EHBO + praktijk reanimatietechnieken en verbandleer

  wondverzorging
  bloedingen
  hersenschudding
  verstuiking
  breuken
  brandwonden
  syncope
  hyperventilatie
  epilepsie
  hartinfarct
  verbandleer
  reanimatie

Studiematerialen (lijst)

Geneesmiddelencompendium BCFIVerplicht
medische verslagenVerplicht
CursusVerplicht
Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
 • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeVerplicht€ 39,95
 • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Handboek medische ziekteleer voor niet-mediciVerplicht
 • Auteur: VAN STEENBERGEN WERNER
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke examen met kennis- en inzichtsvragen, bespreking medisch protocol
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke examen met kennis- en inzichtsvragen, bespreking medisch protocol

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies