Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Financieel-administratief management/227112/1699/1920/1/50
Studiegids

Financieel-administratief management/2

27112/1699/1920/1/50
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Burmensky Tatiana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritische ingesteldheid
De student interpreteert een ziekenhuisfactuur juist.
Levenslang leren
De student past de riziv-administratie toe.
De student vindt de juiste tarifiactie terug en past die toe.
Medical support
De student kent de onderdelen van een ziekenhuisfactuur.
De student kent de takken en stelsels van de sociale zekerheid.
De student weet hoe betalingen moeten opgevolgd worden.
De student weet hoe de ziekenhuizen investeringen doen.
De student kent subsidiƫringen.
Stakeholders
De student maakt een onderscheid in geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen.

Leerinhoud

- Basisbegrippen gezondheidszorg

- Ziekenhuisadministratie en -facturatie
- RIZIV-administratie
- Onderdelen van de ziekenhuisfactuur
- Betalingsopvolging
- Subsidiëring van investeringen

- Budget financiële middelen

-VIPA

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen81,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies