Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming I/125721/1699/1920/1/92
Studiegids

Medische vorming I/1

25721/1699/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Lannie Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4.

Korte omschrijving

Ademhalingsstelsel:
Vooreerst komen de anatomie en de fysiologie van het ademhalingsstelsel aan bod, daarna wordt de pathologie ervan bestudeerd. In een praktijkopdracht oefenen de studenten een deel van hun latere beroepsvaardigheden in, nl. specifieke vaktaal omzetten in voor de leek verstaanbare taal, uitleg verschaffen over een aandoening, en eventueel uitleg geven over bestaande patiëntenbrochures of zelfhulpgroepen hieromtrent. Dit gebeurt in groepjes van 2 of 3. (zie ook : evaluatie)
Endocrinologie:
In de studie van het hormoonstelsel worden de belangrijkste hormoonklieren met hun hormonen en de werking ervan besproken, zonder al te diep in te gaan op de anatomie of fysiologie van de specifieke klieren. Aandacht wordt vooral besteed aan inzicht in het hypofyse-hypothalamussysteem en het mechanisme van de negatieve terugkoppeling. Dit is een inleiding op de pathologie van het hormoonstelsel die in module 7 aan bod komt.
Medische terminologie: aansluitend op de studie van het eerste jaar, wordt de medische terminologie op systematische wijze verder ingestudeerd a.d.h.v. het gebruikte handboek.

Begincompetenties (tekst)

•De student kan tijdens een hoorcollege op een overzichtelijke manier noteren, kan hoofdzaken onderscheiden van bijzaken.
•De student gaat zelf actief en spontaan op zoek naar uitleg over de leerstof.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie
De student geeft uitleg over medische onderwerpen uit de cursus.
Kritische ingesteldheid
De student benadert medische teksten en gegevens op basis van objectieve kennis.
Levenslang leren
De student bezit de attitude om ongekende medische termen, die men in dossiers en verslagen aantreft, op te zoeken in een medisch verklarend woordenboek.
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
Medical support
De student schrijft alle geziene medische termen correct en kan deze uitleggen.
De student schrijft, verklaart en situeert de medische termen van de cursus in hun juiste context.
De student verklaart en situeert frequent gebruikte afkortingen i.v.m. het betreffende stelsel.

Leerinhoud

Ademhalingsziekten:
•Ziekten van neus, neusbijholten en keelholte
•Luchtweginfecties
•Longontsteking
•Bronchiëctasieën
•Pneumothorax
•Atelectase
•Tuberculose
•COPD
•Asthma bronchiale
•Bronchuscarcinoom
•Longziekten als beroepsziekten
•Longembolie
•Mucoviscidose

Endocrinologie:
•Werking van een hormoon
•Regelkringen met negatieve terugkoppeling
•De schildklier (glandula thyroidea)
•De bijschildklieren (glandulae parathyroideae)
•De bijnieren (glandulae suprarenales)
•Het hersenaanhangsel of hypofyse (glandula pituitaria)
•De endocriene pancreas: de eilandjes van Langerhans
•De gonaden
•Weefselhormonen

Studiematerialen (lijst)

Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
  • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeVerplicht€ 39,90
  • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Handboek medische ziekteleer voor niet-mediciVerplicht
  • Auteur: VAN STEENBERGEN WERNER
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
  • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00schriftelijk examen met mondelinge toelichting
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen met mondelinge toelichting

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies