Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming VI/227113/1699/1920/1/84
Studiegids

Medische vorming VI/2

27113/1699/1920/1/84
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Lannie Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4 EN geslaagd of getolereerd voor Medische vorming II/2.

Korte omschrijving

Medische specialismen en subspecialismen: dermatologie, oftalmologie, pediatrie, NKO, nefrologie
Psychosociale aspecten van gezondheidszorg
Medische terminologie + vakoverschrijdende casuïstiek

Begincompetenties (tekst)

de student kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en gaat zelf actief en spontaan op zoek naar uitleg en inzicht over de leerstof

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie
De student legt voor de belangrijke aandoeningen het ziektebeeld uit met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeken en maakt daarbij gebruik van de specifieke termen die horen bij dit ziektebeeld.
Kritische ingesteldheid
De student bezit de attitude om medische teksten en gegevens uitsluitend op basis van objectieve kennis te benaderen.
De student begrijpt een ziektegeschiedenis vanuit de samenhang tussen lichaam en geest.
Levenslang leren
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
De student zoekt zelf niet-gekende termen, die men in dossiers of in literatuur aantreft op in een medisch verklarend woordenboek.
Medical support
De student schrijft en verklaart de geziene medische termen correct.
De student omschrijft de psychosociale problemen van bepaalde doelgroepen.
De student schrijft, verklaart en situeert de termen uit de anatomie, fysiologie en pathologie correct in de context.
De student geeft duidelijke uitleg over medische onderwerpen, zowel schriftelijk als mondeling.
De student legt voor de belangrijke aandoeningen het ziektebeeld uit met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeken en maakt daarbij gebruik van de specifieke termen die horen bij dit ziektebeeld.
Zin voor initiatief
De student stelt een medisch verslag op en begrijpt de gebruikte medische termen, schrijft correct en brengt dit onder in de medische specialiteit waar ze bijhoren.

Leerinhoud

•Medische terminologie (volledig herhalen).
•NKO: structuur, functie en ziekten van het gehoor en het evenwichtsapparaat, de neus en de keel.
•Oftalmologie : structuur, functie en ziekten van het visueel apparaat
•Dermatologie: uitgebreide illustratie van de frequentste huidziekten.
•Pediatrie frequente aandoeningen met nadruk op de neonatologie
•Nefrologie: anatomie, fysiologie, pathologie urinair stelsel; waterhuishouding
•Psychosociale aspecten van het medisch handelen, complementaire geneeskunde.
•Casuïstiek: vakoverschrijdende patiëntendossiers

Studiematerialen (lijst)

Cursus SyllabusVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
 • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeVerplicht€ 39,95
 • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Handboek der medische ziektenleerVerplicht
 • Auteur: Van Steenbergen
Medisch verklarend woordenboekVerplicht
 • Auteur: MB Coelho's
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
 • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies