Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Arbeidsrecht, sociale zekerheid en HR/3 MMA25718/1699/1920/1/87
Studiegids

Arbeidsrecht, sociale zekerheid en HR/3 MMA

25718/1699/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Roels Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Inleiding recht.

Korte omschrijving

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Het individueel en collectief arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het sociaal zekerheidsrecht omvat alle maatregelen waardoor aan de burgers een vervangings- of aanvullend inkomen wordt uitgekeerd ingeval zich een sociaal risico voordoet.

Begincompetenties (tekst)

Geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Management support
De student volgt de sociale actualiteit op de voet.
De student kent de belangrijkste begrippen en regels uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. 
De student legt verbanden tussen de verschillende items. 
The student begrijpt steeds de achterliggende filosofie en context van de rechtsregels. 

Leerinhoud

•Collectief arbeidsrecht (Vakorganisaties, Collectief arbeidsovereenkomsten, …)
•Individueel arbeidsrecht (Wet op de arbeidsovereenkomsten, Arbeidswet, Wet betreffende de bescherming van het loon, …)
•Sociale Zekerheid (Doel, structuur, financiering, verschillende stelsels en sectoren)
•Algemene beschouwingen human resource management

Studiematerialen (lijst)

Praktisch sociaal rechtVerplicht
  • Auteur: L. Laurysens, L. De Bruyckere, V. Verdeyen, G. Polspoel
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
www.socialsecurity.fgov.beVerplicht
www.werkbelgie.beVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies