Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bedrijfseconomie / 124160/1699/1920/1/77
Studiegids

Bedrijfseconomie / 1

24160/1699/1920/1/77
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Brasseur Valentijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We maken je vertrouwd met consumenten- en producentengedrag, de prijsvorming en andere relevante economische begrippen. We volgen samen de actualiteit om een duidelijk verband te leggen tussen theorie en praktijk. Praktische toepassingen en cases zorgen voor een vertrouwdheid met het economisch gebeuren in de meest brede zin.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis wiskunde vereist: omvormen van formules, vergelijkingen van de eerste graad, rekenen met procenten en groeicijfers.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie
De student heeft kennis en inzicht in een aantal macro-economische variabelen : vb  inflatie, werkloosheid, conjunctuur, monetaire en budgetaire politiek.
Kritische ingesteldheid
De student vertaalt de actualiteit naar de behandelende leerstof.
Management support
De student leidt vraag en aanbod af in een markt van volkomen concurrentie en monopolie.
De student heeft kennis en inzicht in een aantal macro-economische variabelen : vb  inflatie, werkloosheid, conjunctuur, monetaire en budgetaire politiek.

Leerinhoud

1. Basisbegrippen economie: soorten goederen, economische sectoren, ... 

2. Consumentengedrag: bepalende factoren, vraagcurve, elasticiteitsbegrip, ...

3. Producentengedrag: kostenanalyse, breakevenanalyse, aanbodcurve, ...

4. Prijsvorming: marktvormen, prijsberekening, prijsstrategieën, ...

5. Arbeidsmarkt: prijsvorming, werkloosheid, evoluties, ...

6. Macro-economische begrippen: bbp, economische groei, duurzaamheid, conjunctuur, inflatie, wisselkoers, ...

7. Overheid: functies, soorten beleid, ...

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Economie Vandaag (nieuwste versie)Verplicht
  • Auteur: Sonia De Velder, Ivan De Cnuydt
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies