Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Inleiding recht24161/1699/1920/1/14
Studiegids

Inleiding recht

24161/1699/1920/1/14
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Elsen Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel verschaft een overzicht en inzicht in de beginselen van het recht, vertrekkende vanuit de persoon, de zaken en de rechtelijke regels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritische ingesteldheid
De student legt verbanden tussen wettelijke bepalingen van het burgerlijk recht.
Management support
De student heeft Inzicht in de wettelijke bepalingen van het burgerlijk recht en in de heersende tendensen daarover in de rechtspraak.

Leerinhoud

Indeling en bronnen van het recht

De rechtelijke wereld

      Instellingen en procedures 

De burgerlijke wereld

    Personen, subjectieve rechten en familierechten, familiaal vermogensrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheid

De politieke wereld

      Staatsstructuren, wetgevende en uitvoerende macht
Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies