Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Office tools / 124162/1699/1920/1/48
Studiegids

Office tools / 1

24162/1699/1920/1/48
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bie Dave
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De module Toepassingen ICT1 Office Tools is gericht op het aanleren van een aantal ICT-basisvaardigheden die je onder de knie moet hebben wil je communicatief en organisatorisch sterk staan. Je krijgt noodzakelijke begrippen mee, je leert op een efficiënte manier informatie te verwerken en op te zoeken op het Internet. Multimedia en Compatibiliteit bieden toepassingen waarmee je gegevens kunt uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten. Je ontdekt hoe je met Windows, Outlook en Mindmapping en andere management tools je werk kunt organiseren.

Begincompetenties (tekst)

Het ABC van de computer moet gekend zijn: werken met muis en toetsenbord, bestanden in Windows en MS Office aanmaken, bewaren, verwijderen en openen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren. 
De student wendt recente administratieve softwarepakketten aan die courant gebruikt worden in de praktijk. 
De student zoekt, verwerkt en wisselt gegevens uit door gebruik te maken van hard- en software. 
Communicatie
De student hanteert elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in de dagdagelijkse beroepspraktijk. 
De student maakt en beheert verzorgde correspondentie volgens de BIN-normen. 
Informatie
De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren. 
De student wendt recente administratieve softwarepakketten aan die courant gebruikt worden in de praktijk. 
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en kan data op een efficiënte manier inbrengen en uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten.
Kritische ingesteldheid
De student bekijkt de eigen oplossingen met de nodige kritische zin, vergelijkt op juistheid met de aangereikte oplossing en brengt daar waar nodig verbeteringen aan. 
Management support
De student maakt en beheert verzorgde correspondentie volgens de BIN-normen. 
De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost. 
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en kan data op een efficiënte manier inbrengen en uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten.
Organisatie
De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren. 
De student zoekt, verwerkt en wisselt gegevens uit door gebruik te maken van hard- en software. 
Planning en coördinatie
De student plant en beheert afspraken, vergaderingen en taken zowel voor zichzelf als voor anderen. 
De student werkt dermate vlot met de aangeleerde toepassingssoftware dat opdrachten binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde gebracht worden. 
De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en kan data op een efficiënte manier inbrengen en uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten.
Resultaatgerichtheid
De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost. 
Zelfstandigheid
De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost. 
De student wendt recente administratieve softwarepakketten aan die courant gebruikt worden in de praktijk. 
Zin voor initiatief
De student bekijkt de eigen oplossingen met de nodige kritische zin, vergelijkt op juistheid met de aangereikte oplossing en brengt daar waar nodig verbeteringen aan. 

Leerinhoud

Werken met Digitap, op e-campus, in de ISI-omgeving en met het Intranet (in zelfstudie).
Basiscomponenten van een computersysteem kennen (in zelfstudie).
Werken in een MS Windowsomgeving (Documenten, bureaublad, vensters, pictogrammen, menu's, Windowspakketten en verschillende bestandstypes).
Via Windows Verkenner elementaire taken uitvoeren (kopiëren, verplaatsen, wissen, herbenoemen van bestanden en mappen).
Bestanden en mappen comprimeren en deze uitwisselen tussen verschillende computers via gecomprimeerde mappen.
Gegevens, objecten en figuren van het Internet of een ander medium optimaal gebruiken en uitwisselen tussen verschillende pakketten binnen een Windowsomgeving en in een Office- of andere toepassing integreren.
Basisprincipes van datacommunicatie, lokale en wereldwijde netwerken.
Gericht opzoeken van informatie op het Internet met de browser Internet Explorer.
Werken met actuele online tools (Dropbox, Google Drive,...)
Het opstellen van correspondentie en e-mail volgens de BIN-normen.
Werken met e-mails en contactpersonen, afspraken maken, taken en agenda beheren, vergaderingen beleggen, bestanden uitwisselen, gegevens archiveren, importeren en exporteren en adressen bijhouden via MS Outlook.
Mindmaps aanmaken en bewerken met het pakket Mindmanager en uitwisselen van gegevens met andere toepassingen.
Zie de studiewijzer (SW) voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Syllabus & oefeningen WordVerplicht
  • Auteur: Gerené Kiki, Soudyn Mireille
BIN-normenVerplicht€ 1,49
  • Auteur: VVKSO, Licap bvba
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
  • Omschrijving: 75 minuten examentijd. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit, krijgt de student 5 minuten extra werktijd. De voorziene werktijd wordt bij aanvang van elk examenonderdeel meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats en manier bewaard zijn, worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij aanvang van het examen en op de examenkopij.
    Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
  • Omschrijving: 25%
Werktijd buiten de contacturen52,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk en/of digitaal examen op 20 punten, open boek.
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk en/of digitaal examen op 20 punten, open boek.
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies