Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Excel / 224165/1699/1920/1/53
Studiegids

Excel / 2

24165/1699/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): d'Hollander Latoya, Masschelin An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In hoorcolleges leert de student aan de hand van praktische voorbeelden optimaal Excel gebruiken. Nadien verwerkt de student deze kennis door oefeningen te maken: vooreerst eenvoudige oefeningen waar de verschillende elementaire handelingen en vaardigheden aan bod komen, nadien worden er moeilijkere problemen uit de praktijk aangepakt. Er wordt nadruk gelegd op automatisering en efficiëntie. De student moet in een kort tijdsbestek een probleem tot een goed einde kunnen brengen.
Een greep uit de oefeningen: maken van facturen waarbij productgegevens worden opgezocht in een prijslijst, automatisch berekenen van lonen na het ingeven van het aanvangsuur en het einduur, interestberekeningen, kortingstabellen … Verder worden omzetcijfers verwerkt in grafieken.
Feedback en remediëring: aan de hand van een herhalingsoefeningen wordt de leerstof van de vorige les overlopen. Eventuele lacunes worden aan de hand van extra voorbeelden uitgelegd. Tijdens de oefensessies kunnen de studenten steeds vragen stellen over de leerstof en de oefeningen.
In het kader van internationalisering at home kan het mogelijk zijn dat een les door een anderstalige lector gegeven wordt.

Begincompetenties (tekst)

•Studenten moeten via Windows Verkenner elementaire handelingen kunnen uitvoeren zoals kopiëren/herbenoemen/wissen/... van files, het maken/herbenoemen/wissen/... van mappen, het ordenen van files in een netwerkomgeving.
•Basiskennis wiskunde: omzetting naar %, voorrangsregels (+, -, *, /, of, en), interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van 3" ...

OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student voorziet de nodige beveiligingen waardoor het inbrengen van niet valide gegevens vermeden wordt.
Informatie
De student maakt verzorgde facturen waarin op een efficiƫnte manier de data opgezocht en verwerkt worden.
De student verwerkt data in een grafiek en interpreteert het resultaat.
Kritische ingesteldheid
De student bekijkt met de nodige kritische zin zijn oplossingen en vergelijkt deze op juistheid met de gegeven oplossing.
Levenslang leren
De student generaliseert de verworven kennis door gegevens uit te wisselen tussen de verschillende Office pakketten.
Organisatie
De student analyseert rekenkundige problemen.
Planning en coƶrdinatie
De student voorziet de nodige beveiligingen waardoor het inbrengen van niet valide gegevens vermeden wordt.
Resultaatgerichtheid
De student concretiseert de aangeleerde technieken in oefeningen en lost de oefeningen op zelfstandige basis op.
De student werkt vlot met Excel zodat binnen een beperkt tijdsbestek rekenkundige problemen zo optimaal mogelijk opgelost worden.
Zelfstandigheid
De student geeft vorm aan geautomatiseerde documenten waarin door het gebruik van zoekopdrachten en functies het wijzigen van 1 parameter het automatisch herwerken van het hele rekenblad voor gevolg heeft.

Leerinhoud

• Werken met het pakket Microsoft Excel.
• Invoeren/bewerken van gegevens (kleur, kaders, lettertype, uitlijning, formaat ...).
• Invoeren van formules.
• Gebruik van functies: wiskundige, logische, statistische, financiële, datum ... (som, en, of, als, gemiddelde, max, min, rente, aantal, nu ...).
• Absolute/relatieve celadressen.
• Kopiëren/verplaatsen van cellen/formules binnen Excel.
• Valideren en beveiligen van gegevens.
• Het gebruik van grafische elementen.
• Pagina-instellingen, afdrukbereik.
• Grafieken.
• Formulieren.
• Data uitwisselen van Excel naar Word/Outlook en omgekeerd.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
MS Excel 2016Verplicht
  • Auteur: Eric Cuypers & Eddy Van den Broeck
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Examen beperkt in tijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Examen beperkt in tijd.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies