Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Commercieel en financieel management / 324169/1699/1920/1/92
Studiegids

Commercieel en financieel management / 3

24169/1699/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Brasseur Valentijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Deel 1 – Inleiding tot het systeem van dubbel boekhouden: kennis, inzicht en toepassingen

Deel 2 – Financiële analyse van de jaarrekening: kennis, inzicht en toepassingen

Deel 3 – Meest courante handelsdocumenten

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie
De student legt de diverse aspecten van het systeem van dubbel boekhouden uit.
De student analyseert een jaarrekening en jaarverslag (ratio's, bedrijfsinformatie, etc.).
Management support
De student verwerkt basisverrichtingen in de boekhouding.
De student legt de aspecten van een aankoop- en verkooproces uit.
De student bespreekt de belangrijkste handelsdocumenten.
Resultaatgerichtheid
De student stelt een begin- en eindbalans op.
De student stelt een resultatenrekening op.
De student verwerkt regularisatie- en eindejaarsverrichtingen in de boekhouding.

Leerinhoud

Deel 1 – Inleiding tot het systeem van dubbel boekhouden: kennis, inzicht en toepassingen

  • Het systeem van het dubbel boekhouden (principe, balans, resultatenrekening, rekeningenstelsel)
  • Boekhoudkundige verwerking van de aankoop & verkoopcyclus (incl. voorraadwijzigingen, afschrijvingen)
  • Diverse boekhoudkundige processen (vb. investeringen, kosten, opbrengsten enz.)

Deel 2 – Financiële analyse van de jaarrekening: kennis, inzicht en toepassingen

  • het jaarverslag en de jaarrekening
  • financiële analyse van de balans en de resultatenrekening
  • ratio-analyse: rendabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, e.a. 
  • Winst, cashflow (kasstroom), EBIT, EBITDA

Deel 3 – Meest courante handelsdocumenten

  • Bespreking en analyse van de belangrijkste handelsdocumenten die bedrijven en financiële instellingen gebruiken.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk: 180 minuten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk: 180 minuten.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies