Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Recht / 324170/1699/1920/1/29
Studiegids

Recht / 3

24170/1699/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baekeland Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
100% digitaal examen, gesloten boek, op 20 punten. Examen beperkt in tijd: 75 min voor examen. Zie digitap voor aanvullende informatie.

De wijzigingen hebben voorlopig enkel betrekking op de eerste examenkans.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen,via Toets.ap gesloten boek, examentijd 75 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel verschaft een inzicht in het contractueel en buitencontractueel burgerrechtelijk aansprakelijkheidsrecht en in het ondernemingsrecht (m.i.v. het algemene handelsrecht, handelsovereenkomsten, vennootschapsrecht en handels- en marktpraktijken).

Begincompetenties (tekst)

Algemene kennis en inzicht in het recht conform het opleidingsonderdeel "Inleiding Recht".

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciƫle en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student maakt de basisprincipes en basiswetteksten van het handelsrecht eigen.
De student verwerft een voldoende grondige kennis in het handelsrecht met het oog op dergelijke begrippen te kunnen observeren en begrijpen in de dagelijkse praktijk.

Leerinhoud

- Algemene principes verbintenissenrecht.

- Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.

- Bijzondere burgerrechtelijke overeenkomsten.

- Handelsrechtelijke overeenkomsten.

- Burgerrechtelijk en handelsrechtelijk bewijsrecht.

- Algemene principes van het Ondernemingsrecht (en handelsrecht in het bijzonder).

- Vennootschapsrecht.

- (On)eerlijke Marktpraktijken (B2B) en handelspraktijken (B2C).

Studiematerialen (lijst)

Praktisch handels- en economisch rechtVerplicht
  • Auteur: Ghysels en Roodhoofd
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar zowel theoretische kennis. Voor meer informatie zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Schriftelijk examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht aan de hand van een casussen (onder de vorm van meerkeuzevragen). Voor meer informatie zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Schriftelijk examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht aan de hand van casussen (onder de vorm van meerkeuzevragen). Voor meer informatie zie Digitap.
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar theoretische kennis. Voor meer informatie zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies