Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Word II / 324171/1699/1920/1/63
Studiegids

Word II / 3

24171/1699/1920/1/63
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: d'Hollander Latoya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
100% digitaal examen, open boek, op 20 punten. Examen beperkt in tijd: 75 min voor examen. Zie digitap voor aanvullende informatie.

De wijzigingen hebben voorlopig enkel betrekking op de eerste examenkans.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen,via Toets.ap open boek, examentijd 75 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens module 3 leer je op een professionele manier teksten verwerken. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan technieken die in het bedrijfsleven een must zijn om efficiënt te werken. De theorie wordt door middel van praktijkgerichte toepassingen ingeoefend.

Begincompetenties (tekst)

 • Beschikken over een grondige basiskennis van MS Word. De leerstof van module 2: Word I volledig beheersen.
 • Een goede klavierbeheersing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student heeft inzicht in de werkwijze van de aangeleerde Wordonderdelen.
De student geeft aan welke de meest efficiënte manier is om een probleem binnen Word op te lossen.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student geeft aan welke de meest efficiënte manier is om een probleem binnen Word op te lossen.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
De student heeft een volledige klavierbeheersing.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   
De student werkt op zelfstandige wijze met Word 2019.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student integreert vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word in nieuwe situaties.   

Leerinhoud

 • Stijlen gebruiken + automatische nummering met verschillende niveaus
 • Secties
 • Velden
 • Tabellen
 • Kolommen
 • Overzichtsweergave
 • Multimedia mogelijkheden: vormen, tekstvak, SmartArt, WordArt, watermerk
 • Bijschrift
 • Bouwstenen
 • Sjablonen
 • Formulieren
 • Inhoudsopgave, lijsten en index
 • NBN-normen en APA-normen
 • Praktijkgerichte teksten en oefeningen

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
MS Word 2016Verplicht
NBN-normen. Efficiënte communicatieVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Het is een digitaal examen, gesloten boek, op 20 punten. Examen beperkt in tijd: 75 min voor examen. Zie studiewijzer voor aanvullende informatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Het is een digitaal examen, gesloten boek, op 20 punten. Examen beperkt in tijd: 75 min voor examen. Zie studiewijzer voor aanvullende informatie.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies