Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming III/325737/1699/1920/1/54
Studiegids

Medische vorming III/3

25737/1699/1920/1/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Michels Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4.

Korte omschrijving

Gynaecologie: Na studie van de anatomie en fysiologie van de inwendige en uitwendige geslachtsorganen van de vrouw, komt de pathologie aan bod. Verder bespreken we de gynaecologische onderzoeken en geven een overzicht van de verschillende vormen van anticonceptie.

Verloskunde: In het hoofdstuk over zwangerschap komen eerst de methodes voor diagnose van de zwangerschap aan bod, daarna wordt het prenataal onderzoek uitvoerig besproken, en tot slot wordt er dieper ingegaan op de technische mogelijkheden voor prenatale diagnostiek. Bij dit laatste is er ruimte voor reflectie en discussie i.v.m. ethische vragen hieromtrent. In het hoofdstuk over de bevalling, bespreken we het verloop van de partus, de monitoring , het kunstmatig inleiden van de bevalling, de mogelijke pijnstilling en de kunstverlossingen. Verder wordt ook ingegaan op de pathologische verloskunde.

Tijdens heel de studie wordt er gefocust op het aanleren van de specifieke terminologie. Bij een aantal belangrijke aandoeningen en onderzoeken is echter ook het inzicht in het geheel belangrijk, met het oog op het kunnen verstrekken van correcte informatie aan de patiënt.

Medische terminologie: De systematische studie van de medische terminologie wordt verder gezet. Op het einde van deze module zou een uitgebreide woordenschat tot de parate kennis moeten behoren .

Begincompetenties (tekst)

• De student kan tijdens een hoorcollege op een overzichtelijke manier noteren, kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, de student gaat zelf actief en spontaan op zoek naar uitleg en inzicht over de leerstof.
• De student schrijft en spreekt in correct Nederlands.
• De medische terminologie van de vorige modules moet gekend zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie
De student omschrijft minder frequent voorkomende aandoeningen bondig met hun kenmerkende termen.
De student geeft uitleg over medische onderwerpen uit de cursus.
Kritische ingesteldheid
De student benadert medische teksten en gegevens op basis van objectieve kennis.
Levenslang leren
De student bezit de attitude om ongekende medische termen, die men in dossiers en verslagen aantreft, op te zoeken in een medisch verklarend woordenboek.
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
Medical support
De student geeft voor de belangrijkste ziekten een korte beschrijving van het ziektebeeld met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeksmethoden en maakt gebruik van de medische termen die bij die ziekte horen.
De student schrijft alle geziene medische termen correct en kan deze uitleggen.
De student schrijft, verklaart en situeert de medische termen binnen de onderdelen van gynaecologie en verloskunde in hun context.
Zin voor initiatief
De student stelt een medisch verslag op en begrijpt de gebruikte medische termen en ze kan deze onderbrengen in de medische specialiteit waar ze bijhoren.

Leerinhoud

Gynaecologie
Hst 1: Primaire geslachtsorganen
- Anatomie
Inwendige geslachtsorganen
Uitwendige geslachtsorganen
- Fysiologie
De ovogenese
Puberteit en begin van de geslachtsrijpheid.
De normale menstruatiecyclus
- Pathologie
Stoornissen van de menstruatiecyclus
Osteoporose
Afwijkingen van de eierstokken
Afwijkingen van de eileiders
Afwijkingen van de baarmoeder
Afwijkingen van de baarmoederhals
Afwijkingen van de vulva

Hst 2: Secundaire geslachtskenmerken
- Anatomie
- Fysiologie
- Pathologie

Ontwikkelingsstoornissen van de borsten
Ontstekingsprocessen van de borst
Tumoren van de borst

Hst 3: Gynaecologische onderzoeken

- Vaginaal toucher - palpatio per vaginam
- Borstonderzoek
- Mammografie
- Curettage
- Laparoscopie

Hst 4: Anticonceptie
- Coitus interruptus
- Periodieke onthouding
- Het pessarium
- Het condoom
- Spiraaltje - I.U.D. (intra uterine device)
- Orale anticonceptie - de pil
- De prikpil
- Het implantaat
- Sterilisatie
- Urgentie-anticonceptie

Verloskunde


Hst1 De zwangerschap
- Diagnose
- Prenatale raadpleging
- Prenatale gymnastiek
- Prenatale diagnostiek

Hst 2 De geboorte of partus
- Voorbereiding op de arbeid
- 3 fasen van de partus
- Cardiotocografie tijdens partus
- Inleiding of inductie
- Obstetrische analgesie en anesthesie
- Kunstverlossingen
- De kraamperiode

Hst 3 Pathologische verloskunde
- Liggingsafwijkingen
- Schouderdystocie
- Placenta praevia
- Solutio placentae
- Voortijdig gebroken vliezen
- Cervixinsufficiëntie
- Uterusruptuur
- Hydramnion
- Abortus
- IUV
- IUGR
- Meerlingenzwangerschap
- Resusantagonisme
- TORCHS
- Diabetes en zwangerschap
- Zwangerschapstoxicose

Studiematerialen (lijst)

Cursus SyllabusVerplicht
Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
  • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
  • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Schriftelijk examen: kennisvragen, inzichtsvragen
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Regelmatig wordt de kennis van de medische terminologie/vorming tijdens de module getoetst. Dit aan de hand van een dictee, medische verslagen, casusbesprekingen, presentaties.
Indien de student niet deelneemt aan een onderdeel, kan dit niet ingehaald worden en krijgt hij/zij een nul voor dat onderdeel.
Een flex-student krijgt een vervangopdracht en is niet verplicht aanwezig te zijn tijdens de permanente evaluatiemomenten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies