Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming IV/325738/1699/1920/1/88
Studiegids

Medische vorming IV/3

25738/1699/1920/1/88
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Lannie Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2020 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

De wijzigingen hebben voorlopig enkel betrekking op de eerste examenkans.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: digitaal examen,via Teams. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk schriftelijk van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4.

Korte omschrijving

Endocrinologie: pathologie + aanverwante onderzoeken
Gastro-enterologie: anatomie + fysiologie + pathologie + aanverwante onderzoeken en operaties, medicatie en labo

Begincompetenties (tekst)

De student kan tijdens een hoorcollege op een overzichtelijke manier noteren, kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, de student gaat zelf actief en spontaan op zoek naar uitleg en inzicht over de leerstof.
• De student schrijft en spreekt in correct Nederlands.
• De medische terminologie van de vorige modules moet gekend zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student geeft uitleg over medische onderwerpen uit de cursus.
De student legt voor de belangrijke aandoeningen het ziektebeeld uit met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeken en maakt daarbij gebruik van de specifieke termen die horen bij dit ziektebeeld.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student benadert medische teksten en gegevens op basis van objectieve kennis.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student bezit de attitude om ongekende medische termen, die men in dossiers en verslagen aantreft, op te zoeken in een medisch verklarend woordenboek.
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student legt voor de belangrijke aandoeningen het ziektebeeld uit met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeken en maakt daarbij gebruik van de specifieke termen die horen bij dit ziektebeeld.
De student geeft voor de belangrijkste ziekten een korte beschrijving van het ziektebeeld met zijn ontstaan, symptomen en onderzoeksmethoden en maakt gebruik van de medische termen die bij die ziekte horen.
De student schrijft alle geziene medische termen correct en kan deze uitleggen.
De student schrijft, verklaart en situeert de medische termen binnen de onderdelen van gastro-enterologie in hun context.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student stelt een medisch verslag op en begrijpt de gebruikte medische termen en ze kan deze onderbrengen in de medische specialiteit waar ze bijhoren.

Leerinhoud

Gastro-enterologie
•Slokdarmziekten: hernia diaphragmatica, refluxoesofagitis, slokdarmkanker
•Maagziekten: ulcus pepticum, gastritis, maagcarcinoom
•Dundarmziekten: acute gastro-enteritis, malabsorptiesyndroom, darmobstructie
•Dikdarmziekten: colonpoliepen en -carcinoom, prikkelbare darmsyndroom, diverticulitis
•Inflammatoire darmziekten: ziekte van Crohn, colitis ulcerosa
•Pathologie van rectum en anus: hemorroïden, anale fissur, perianale fistel
•Leverpathologie: virale hepatitis; infectieuze en niet-infectieuze leverziekten, levercirrose, levertumoren
•Pancreasziekten: pancreatitis, pancreascarcinoom, mucoviscidose
•Galsteenlijden

Endocrinologie:
•pathologie •de schildklier: hyper-, hypothyroidie
•De bijnieren: Feochromocytoom, Ziekte van Cushing, Ziekte Addison
•De hypofyse: Prolactinoom, Acromegalie
•Bijschildklieren: Hyperparathyroidie , Hypercalcemie, Osteoporose
•Pancreasaandoeningen: diabetes

Studiematerialen (lijst)

Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
 • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeVerplicht€ 39,95
 • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Handboek medische ziekteleer voor niet-mediciVerplicht
 • Auteur: VAN STEENBERGEN WERNER
Medisch verklarend woordenboekVerplicht
 • Auteur: MB Coelho's
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
 • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: schriftelijk voorbereiden, mondeling toelichten
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk met mondelinge toelichting
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk met mondelinge toelichting

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies